Artur Jaroszewski / 2007-03-07 / 99
Przedmiot, temat interpelacji: Budowa obwodnic Miasta Płocka.

Interpelacja  99

Artur Jaroszewski

06.03.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A


 Przedmiot, temat  interpelacji: Budowa obwodnic Miasta Płocka.
Proszę o informacje jak wyglądają przygotowania do realizacji budowy obwodnic Miasta Płocka: północnej i północno – zachodniej. Czy są zagwarantowane środki na ich realizację poza granicami Płocka? Jeżeli nie – jakie są perspektywy ich pozyskania? Jaki jest aktualny przewidywany harmonogram realizacji poszczególnych etapów obydwu obwodnic (ukończenie wykupów, PT, pozwolenie na budowę, przeprowadzenie przetargu, zakończenie budowy)? Proszę o umożliwienie mi zapoznania się z planami szczegółowego przebiegu obydwu obwodnic. 


Uzasadnienie interpelacji: Jest to jedna z najważniejszych spraw Miasta Płocka. Bez wybudowania tychże obwodnic cały ruch tranzytowy z nowej przeprawy mostowej i tak przejdzie przez dzisiejszy układ komunikacyjny miasta.
 

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: Budżet Miasta Płocka (WPI) plus środki zewnętrzne.


Załączniki : -


Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:  -

/-/ Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 08 marca 2007, godzina 08:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 299
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 12 marca 2007, godzina 10:28
  • Historia aktualizacji

  • 12 marca 2007, godzina 10:28 Aktualizacja danych