Jerzy Seweryniak / 2007-11-27 / 506
Przedmiot, temat interpelacji: Do Pana Prezydenta Miasta Płocka i Zarządu.

Interpelacja 506

Jerzy Seweryniak
Imię i nazwisko

Płock, dnia 27.11.07 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Do Pana Prezydenta Miasta Płocka i Zarządu.  
1.Proszę o przegląd w ramach gwarancji chodnika i wycięcie trawy, która pomniejsza szerokość chodnika na ulicy Góry, Łącka i Ciechomicka.
2.Ponownie proszę o wyrównanie poboczy na ulicy Góry, Łąckiej i Ciechomickiej.
3.Proszę ponownie o udrożnienie ulicy Nowociechomickiej.
4.Ponownie proszę o utwardzenie ul. Jordanowskiej, która każdego roku jest nieprzejezdna wiosną i jesienią.
   
Uzasadnienie interpelacji:       

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -
Załączniki:-
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Jerzy Seweryniak
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 29 listopada 2007, godzina 10:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 447
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji