Barbara Smardzewska - Czmiel / 2007-01-19 / 21
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o informację na temat planowanego przyłączenia budynku przy ul. 3 – go Maja 15 do sieci c.o. Budynek należy do MZGM – TBS (ROM nr 5).

Interpelacja 21

Barbara Smardzewska – Czmiel

17.01.207 r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o informację na temat planowanego przyłączenia budynku przy ul. 3 – go Maja 15 do sieci c.o. Budynek należy do MZGM – TBS (ROM nr 5).
Czy prace związane z podłączeniem w/w budynku do sieci centralnego ogrzewania rozpoczną się jeszcze w tym roku? Czy w związku z planowanym przyłączeniem zostanie także wykonane jego docieplenie i remont? Jaki będzie zakres robót (remont generalny, częściowy, wymiana instalacji elektrycznej, c.o., wodno – kanalizacyjnej, remont nawierzchni podwórka)?      

Uzasadnienie interpelacji: Referat Remontu Zasobów Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej sugerował w ubiegłym roku mieszkańcom domu, iż remontowe prace rozpoczną się w 2007 roku. 

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -.

/-/ Barbara Smardzewska – Czmiel

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 22 stycznia 2007, godzina 08:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 377
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji