Marek Krysztofiak / 2019-12-23 / 793
Budżety na placówki oświatowe w 2020 roku

Marek Krysztofiak                   

                 20.12.2019 r.
       


INTERPELACJAPrzedmiot, temat interpelacji: W/s budżetów na placówki oświatowe w 2020 roku

Uzasadnienie interpelacji: Ze względu na niepokojące informacje dochodzące z placówek oświatowych o drastycznym obniżeniu przez UMP w porównaniu z poprzednimi latami budżetów placówek oświatowych, proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. W jakiej skali (procentowo) zostały obniżone budżety placówek oświatowych w porównaniu z ostatnimi dwoma latami i co jest tego powodem?
2. Czy dyrektorzy placówek oświatowych będą mieli możliwość uzyskania większych środków np. na wydatki rzeczowe gdy z góry wiadomo, że planowane na kolejny rok są niewystarczające i w jakiej procedurze oraz kiedy będzie to możliwe?

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:

Załączniki:    

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:


                                           /-/ Marek Krysztofiak
                                            podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 23 grudnia 2019, godzina 10:29)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 664
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji