Wioletta Maria Kulpa / 2015-11-13 / 704
Decyzje wydawane przez Wydział Geodezji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Płock, dn. 12.11.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


Interpelacjadot. decyzji  wydawanych przez Wydział Geodezji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Proszę o informację za okres od stycznia 2011r do października 2015r.:
- ile wniosków złożonych zostało przez MZD  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- ile zostało wydanych decyzji administracyjnych o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),
- jak była ogólna wysokość odszkodowań z tego tytułu za wskazany okres,
- ile odszkodowań  zostało już wypłaconych
- ile odszkodowań pozostało jeszcze to wypłacenia i na jaką wysokość,
- czy w projekcie budżetu na rok 2016 zostały ujęte zobowiązania Gminy z tytułu wypłaty odszkodowań ZRID

 

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 16 listopada 2015, godzina 10:28)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 966
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji