Elżbieta Podwójci - Wiechecka / 2007-09-25 / 435
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o uruchomienie dwóch pasów skrętu w lewo na Podolszyce Północ w ul. Armii Krajowej z rozróżnieniem jednego pasa bezwzględnego skrętu w lewo i drugiego pasa dopuszczającego skręt w lewo i jazdę prosto.

Elżbieta Podwójci-Wiechecka
Imię i nazwisko

25.09.2007
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o uruchomienie dwóch pasów skrętu w lewo na Podolszyce Północ w ul. Armii Krajowej z rozróżnieniem jednego pasa bezwzględnego skrętu w lewo i drugiego pasa dopuszczającego skręt w lewo i jazdę prosto.

Uzasadnienie interpelacji:
- w godzinach szczytu tworzą się korki

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki:  -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Elżbieta Podwójci-Wiechecka
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 28 września 2007, godzina 11:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 634
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji