Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1981 z dnia 13 lutego 2023r.
Uporządkowanie w przestrzeni miejskiej w zakresie parkowania i postoju autobusów dalekobieżnych

                                                                                                                                                         Płock, dn. 10.02.2023

Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                              INTERPELACJA


dot. uporządkowania w przestrzeni miejskiej w zakresie parkowania i postoju autobusów dalekobieżnych

Na wniosek Rady Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego wnoszę o jak najszybsze uporządkowanie w przestrzeni miejskiej innych miejsc poza Dworcem PKP przeznaczonych do parkowania i odbierania pasażerów dla linii dalekobieżnych.
W 2014 roku został oddany wyremontowany dworzec PKP przy ul. Chopina. Sprawa dotyczy dawnego dworca PKS na którym zatrzymują się autobusy i busy dowożące pasażerów i odbierające ich z Płocka. Budynek – dawny dworzec nie jest przystosowany do standardów podobnych budowli, które obsługują podróżujących – nie ma poczekalni, toalet – toaleta publiczna znajdująca się w kontenerze obok budynku jest często nieczynna, wciąż jest uszkodzony zamek na monety. Ponadto mieszkańcy zwracają uwagę po pierwsze na estetykę tego miejsca w centrum Płocka, a także na problemy codziennego przebywania i zamieszkiwania w otoczeniu. Brak toalety (jeśli jest niedostępna to tak jakby jej nie było) powoduje, że potrzeby fizjologiczne są dokonywane przy budynkach Jachowicza 42 i 44, czego woń bardzo łatwo wyczuć udając się w okolice tych bloków.
Tymczasem dworzec PKP świeci pustkami, powierzchnie które miały służyć działalności gospodarczej zostały przekształcone na m.in. posterunek Straży Miejskiej. W mojej ocenie należy doprowadzić do tego, aby obiekt tętnił życie, aby pasażerowie przyzwyczaili się, że to jest miejsce wpisane w szlak komunikacyjny, prestiżowe i komfortowe dla dalszego komunikowania się środkami transportu publicznego z ul. Chopina, a także komfortowe ze względu na możliwość poczekania we wnętrzu budynku na odjazd autobusu, czy skorzystania z gastronomii lub innych usług.
Jeśli chcemy być miastem, które poprawia swój wizerunek, czystość i komfort życia mieszkańców oraz turystów lub osób dojeżdżających do Płocka do pracy proszę o podjęcie rozmów z radnymi osiedla Kochanowskiego i Radnymi Miasta w celu wypracowania konkretnego rozwiązania tej sprawy. Nie odkładajmy po raz kolejny tematu w czasie.
Kilka lat temu pytałam o opłaty na terenie dworca PKP dla przewoźników, którzy chcieliby skorzystać z możliwości odbioru pasażerów z przystanku i parkowania do odjazdu. Słysząc stawki zaproponowane przez s-kę Rynex biznesowo ich zniechęciły do skorzystania z oferty dlatego pozostali na terenie dawnego dworca PKS.
Rozumiem, że władze miasta Płocka chcą pomóc w zapewnieni i udogodnieniu mieszkańcom Płocka korzystania z transportu dalekobieżnego, a także zależy nam wszystkim na tym, aby miasto stało się przyjazne i czyste. Koszt remontu budynku wynosił ok. 15 mln, chciałabym aby były to dobrze zainwestowane środki dla dobra mieszkańców i turystów.
Proszę o przedstawienie cenników parkowania, korzystania z przystanków na terenie dworca PKP oraz jaki koszt ponosi Komunikacja Miejska z tego tytułu oraz jaki jest w budżecie s-ki Rynex wpływy z tego tytułu łączny za lata 2022, 2021, 2020 – z podziałek na każdy rok osobno.
Czy w ostatnim okresie na przestrzeni 5 lat była dokonywana zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) stawek wynajmu zarówno w budynku jak i opłaty z tytułu korzystania z parkingu, przystanków, postoju autobusów na terenie dworca PKP, jeśli tak to proszę o informację szczegółową z jakiej wysokości do jakiej docelowo.
Jakie są roczne wpływy z tytułu wynajmu powierzchni w budynku dworca PKP za lata 2022, 2021 i 2020 również w podziale na każdy rok osobno.
Proponuję zatem:
    1. Spotkanie z radnymi osiedla Kochanowskiego i radnymi Rady Miasta Płocka z możliwością przedstawienia swoich propozycji i potwierdzenia też napisanych wyżej
    2. Zaproszenie osób prowadzących działalność gospodarczą świadczoną na rzecz mieszkańców – usługi transportowe (szczególnie te firmy, które już działają na płockim rynku – Jachowicza, czy też inne lokalizacje)
    3. Wypracowanie przez miasto i s-kę Rynex stanowiska ws. obniżenia kosztów korzystania z umożliwienia zaparkowania autobusów w celu odbioru pasażerów
    4. Zaproszenie na spotkanie również władz s-ki Rynex w celu omówienia możliwości rozszerzenia współpracy z przewoźnikami.
Oczywiście jestem otwarta na propozycję omówienia harmonogramu, gości i tematyki planowanego spotkania.
                                                                                                                         Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 14 lutego 2023, godzina 11:50)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 546
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 28 lutego 2023, godzina 09:55
  • Historia aktualizacji

  • 28 lutego 2023, godzina 09:55 Aktualizacja dokumentu
    14 lutego 2023, godzina 11:51 Aktualizacja dokumentu