Teresa Kijek / 2019-10-25 / 664
Wyrównanie i utwardzenie destruktem odcinka ulicy Strażackiej

Teresa Kijek
Imię i nazwisko


24.10.2019 r.
data złożenia interpelacji


I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji:  W związku z interwencją Mieszkańców proszę o podjęcie działań celem uporządkowania t.j. wyrównania i utwardzenia destruktem odcinka ulicy Strażackiej (od ul. Popłacińskiej, wzdłuż nasypu kolejowego, w kierunku ulicy Portowej. Ponadto proszę o wymianę zniszczonych płyt betonowych na odcinku końcowym tej ulicy. Obecny stan ww. ulicy ma związek z aktualnym remontem sąsiedniej ulicy. 

Uzasadnienie interpelacji: ...............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................
...................................................................................................................
Załączniki: ....................................................................................................................
........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................../-/ Teresa Kijek

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (poniedziałek, 28 października 2019, godzina 14:59)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 869
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji