Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2035 z dnia 10 marca 2023r.
Program wyborczy Prezydenta Nowakowskiego

                                                                                                                                                              Płock, dn. 9.03.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                               INTERPELACJA


Dotyczy programu wyborczego Prezydenta Nowakowskiego


W ramach postulatów programowych przedstawianych mieszkańcom Miasta Płocka w kampanii samorządowej Pan Andrzej Nowakowski zaproponował cyt.:
Podniesienie aktywności zawodowej kobiet - tworzenie rozwiązań służących godzeniu pracy zawodowej i wychowywaniu dzieci – wspieranie rozwoju elastycznych form zatrudnienia kobiet, opieka przedszkolna dopasowana do potrzeb osób pracujących – dłużej czynne przedszkola, żłobki;
Tymczasem od września 2022 roku płockie żłobki (6.00-16.00) pracują krócej, stąd wielokrotnie mieszkańcy zgłaszali problematyczny odbiór dzieci ze żłobka, jeśli pracują do godz. 16.00.
Pan Andrzej Nowakowski zapowiadał w kampanii hasła odnosząc się do ułatwienia kobietom łączenia pracy i wychowywania dzieci, wydłużenia pracy żłobków i przedszkoli, tymczasem realia są zupełnie inne.
Nie ma znaczenia, czy sprawa dotyczy 25 osób, czy 250 osób, tych ułatwień dla kobiet nie ma. Nawet w sytuacjach zmiany miejsca pracy, awansu zawsze muszą liczyć się z ograniczeniami, które wprowadził Urząd Miasta Płocka również dla przyszłym mam, przyszłych rodziców.
Proszę zatem o rozważenie możliwości powrotu od IX/23 do wcześniejszych godzin pracy żłobków.

                                                                                                                Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 14 marca 2023, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 700
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 24 marca 2023, godzina 13:44
  • Historia aktualizacji

  • 24 marca 2023, godzina 13:44 Aktualizacja dokumentu
    14 marca 2023, godzina 09:15 Aktualizacja dokumentu