Arkadiusz Iwaniak / 2007-01-23 / 25
Proszę podać całkowity koszt budowy wysepki przy zjeździe na nowy most oraz koszt sygnalizacji świetlnej.

Interpelacja 25

Arkadiusz Iwaniak

Płock, dnia 23 stycznia 2007 roku

I N T E R P E L A C J A

Proszę podać całkowity koszt budowy wysepki przy zjeździe na nowy most oraz koszt sygnalizacji świetlnej. Proszę podać  kto pokrył koszty tej inwestycji. 

/-/ Arkadiusz Iwaniak

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 stycznia 2007, godzina 10:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 664
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji