Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1433 z dnia 27 lipca 2021r.
Uchwalony MPZP dla osiedla IMIELNICA

                                                                                                                                                         Płock, dn. 23.07.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                      INTERPELACJA


dotyczy uchwalonego MPZP dla osiedla IMIELNICA

W 2020 roku został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Osiedla Imielnica. Część mieszkańców w ogóle nie miała wiedzy o procedowaniu tego planu. Stąd zaskoczenie w przypadku właściciela działki o nr 1156/2, który będąc od wielu lat właścicielem tej niezabudowanej działki chciał podjąć decyzję o celach budowlanych mieszkalnych. Działka przed uchwaleniem tego ostatniego planu miała charakter budowlano-usługowej, tymczasem nowym planem wykreślono możliwość przeznaczenia tej działki na cele mieszkaniowe. Co w dużej mierze po pierwsze niweczy plany właściciela działki, a także działka straciła na wartości, co ważne bez konsultacji z właścicielem nieruchomości. Nadmieniam, że wielu mieszkańców tak jak wyżej wspomniałam nie miało świadomości zmiany planu miejscowego dla tego osiedla, poza tym nie tysiące mieszkańców nie śledzi na bieżąco tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka, czy strony internetowej UMP, aby mieć wiedzę o tak poważnej zmianie przeznaczenia swojej nieruchomości. Ponadto nigdy właściciel nieruchomości nie spodziewał się takich działań ze strony Urzędu Miasta Płocka z racji faktu, że działki wokół jego nieruchomości mają posadowione budynki mieszkalne, są wyznaczone linie zabudowy.
W związku z powyższym proszę o informację:
    1. Czy można wzruszyć podjętą decyzję w tym zakresie dla wspomnianej działki o nr 1156/2, która jest wysoce krzywdząca dla właściciela nieruchomości?
    2. Czy w przypadku braku możliwości zmiany ze strony UMP istnieje możliwość wyliczenia zadośćuczynienia dla właściciela nieruchomości?
    3. Jakie były uzasadnione powody tak nagłej zmiany przeznaczenia tej niezabudowanej nieruchomości?
    4. Kto osobiście wniósł ze strony urzędników taką propozycję zmiany przeznaczenia tej nieruchomości?
    5. Jeśli wpływ na zmianę przeznaczenia tej nieruchomości z budowlano-usługowej na wyłącznie usługową miała świeżo otwarta po długim czasie odbioru samoobsługowa myjnia samochodowa, to jest to wysoce krzywdzące dla wielu mieszkańców z tego osiedla. Mieszkańcy są zakorzenieni na tym terenie i poczynili wiele nakładów finansowych, aby ich nieruchomości powstały i zagospodarowali swoje działki od dziesiątków lat, tymczasem jednym podpisem na dokumencie przekreśla się dorobek dziesięcioleci osób pracujących na rzecz tego miasta, którzy opłacają sumiennie podatki za które władze miasta mogą realizować działania inwestycyjne.


                                                                                                                             /-/ Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (wtorek, 27 lipca 2021, godzina 09:53)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 918
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 06 sierpnia 2021, godzina 12:49
  • Historia aktualizacji

  • 06 sierpnia 2021, godzina 12:49 Aktualizacja dokumentu
    27 lipca 2021, godzina 09:59 Aktualizacja dokumentu