Wioletta Maria Kulpa / 2015-11-13 / 701
Wydłużenie terminu składania wniosków do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Borowiczki”

Płock, dn. 12.11.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaInterpelacjadot. wniosku Rady Mieszkańców Osiedla Borowiczki w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Borowiczki” w Płocku

W dniu 17 września 2015 roku na zaproszenie Rady Osiedla Borowiczki omawialiśmy sprawy związane z rozpoczęciem procedury planistycznej dla osiedla Borowiczki w związku z podjętą uchwałą Rady Miasta Płocka podczas czerwcowej sesji.
Mieszkańcy interweniowali u radnych (na spotkaniu było 6 radnych RMP, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący), aby umożliwić składanie wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego osiedla pomimo upływu terminu w miesiącu lipcu. W związku z okresem wakacyjnym część mieszkańców nie miała wiedzy o ogłoszonym terminie składania swoich uwag.
Dlatego między innymi Rada Mieszkańców zwołała posiedzenie z udziałem pracowników Urzędu Miasta Płocka, którzy jasno wyrazili swoją opinię, iż istnieje możliwość uwzględnienia prośby mieszkańców. Do tego wniosku zgodnie przychylili się radni Rady Miasta Płocka.
Tymczasem w dniu 2 października br. Rada Mieszkańców otrzymała odmowne pismo podpisane przez Prezydenta Miasta Płocka, uniemożliwiające składanie wniosków w trybie ustawowym.
Wnioski wprawdzie mogą być złożone po terminie, ale są one kierowane do projektantów, którzy mogą, ale nie muszą uwzględnić propozycje, natomiast Prezydent nie musi w żadnej mierze ustosunkowywać się do nich. Inaczej, gdyby Prezydent zgodził się na prośbę mieszkańców, wówczas analiza przedłożonych wniosków przez mieszkańców musiałaby znaleźć swoje odzwierciedlenie w uzasadnieniu Prezydenta dlaczego odrzuca zaproponowane zmiany.
Proszę o informację dlaczego Prezydent nie przychylił się do prośby mieszkańców Osiedla Borowiczki, nadto wnioskuję o przedstawienie dotychczasowych uwag mieszkańców do miejscowego planu, które wpłynęły w ustawowym terminie, jak również po jego upływie.
 

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 16 listopada 2015, godzina 11:58)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 314
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji