Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1996 z dnia 22 lutego 2023r.
Umowa dzierżawy pomiędzy Miastem Gminą Płock a Aeroklubem Ziemi Mazowieckiej

                                                                                                                                                            Płock, 20.02.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                         INTERPELACJA


Dotyczy umowy dzierżawy pomiędzy Miastem Gminą Płock a Aeroklubem Ziemi Mazowieckiej

Na ostatniej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została umieszczona w porządku obrad skarga na Prezydenta Nowakowskiego w związku z zawarciem umowy dzierżawy pomiędzy Gminą Miasto Płock a Stowarzyszeniem Aeroklub Ziemi Mazowieckiej w dniu 23.10.2020 rok.
Przedmiotem umowy dzierżawy są 2 działki  o nr 175/3 o pow. 1,3229 ha (13.229m2), nr 175/10 o powierzchni 38,1827 ha (381.827m2), łącznie o powierzchni 395.056 m2. Umowa została zawarta na 29 lat. Za dzierżawę nieruchomości dzierżawca zapłaci kwotę 3.950,56 zł + VAT za rok, czyli 0,01 zł za m2 na rok.
Stowarzyszenie może poddzierżawiać teren którym objęta jest umowa, co stanowi realny zysk dla stowarzyszenia, ponadto korzysta z dopłat rolnych z ARiMR, co łącznie w skali roku według pisma skarżącego może stanowić kwotę 65.000 złotych.
Wątpliwości budzą zapisy umowy dzierżawy w par. 2 pkt. 3 – dzierżawca zobowiązany jest do wprowadzenia następujących powszechnie dostępnych usług:
    a) Usługi Air Taxi – do końca 2024 roku – czy to jest monitorowane ze strony UMP, czy taka usługa już powstała, a jeśli tak to czy są jakiekolwiek max kwoty wynikające z realizacji takiego świadczenia, dlaczego UMP niczego nie doprecyzował w tej umowie
    b) Loty widokowe dla mieszkańców Płocka  - czy UMP ma wiedzę jaka jest cena jednostkowa za lot widokowy, który jak rozumiem za cenę promocyjną dzierżawy tej działki miał stanowi atrakcję dla mieszkańców i turystów. Według informacji od skarżącego jest to cena 900 zł za 10 minut lotu, czy ktoś z UMP monitoruje jakie jest zainteresowanie, ilu mieszkańców z takiej usługi skorzystało
    c) Transfer z lotniska dla osób przylatujących do Płocka – jaka jest kwota wynajmu auta dla osób chcących skorzystać z takiej usługi, znów niczego nie zapisano w umowie dzierżawy, więc ceny mogą być astronomiczne.
    d) Kolejny punkt do realizacji do 2025 r.
    e) Hangarowanie dla przylatujących statków powietrznych – realizacja do końca 2024
    f) Dostęp do zaplecza sanitarnego dla pilotów przylatujących do Płocka – w godz. 8.00-16.00 możliwość skorzystania z toalety w biurze stowarzyszenia, co z innymi godzinami poza pracą biura? Nieprecyzyjny zapis w umowie dzierżawy.
Ponadto w 2020 roku z budżetu miasta Płocka przekazano 400.000 złotych na realizację projektu technicznego pasa startowego na terenie lotniska. Skarżący zauważa, że:
    1. Parametry pasa w najmniejszym stopniu nie są adekwatne do infrastruktury lotniska w Płocku – powierzchnia lotniska to niespełna 40ha. Czy jest możliwe wykonanie pasa w obecnym stanie technicznym i warunkach przestrzeni do dyspozycji Aeroklubu?
    2. Projekt został przygotowany bez dalszego etapu prac, co może wskazywać na brak możliwości jego realizacji – jakie są plany na źródło finansowania?
    3. Jeśli w prace projektowe były zaangażowane środki publiczne to proszę o informację, jakie firmy zgłosiły się w tym postępowaniu i jaka była podana cena za wykonanie zamówienia w odniesieniu do złożonych ofert
    4. Komu zlecono badania środowiskowe, pomiar hałasu.
Wracając do umowy dzierżawy proszę o wskazanie interesu miasta Płocka w związku z zawartą umową dzierżawy za stawkę 0,01 zł za 1 m2 na łączną kwotę 3.950,56 zł na okres 29 lat.
Jakie konkretnie zobowiązania wynikają z zawartej umowy dzierżawy wobec Stowarzyszenia względem Gminy Miasto Płock skoro na tak niskim poziomie została zawarta umowa dzierżawy? Proszę jeszcze o informację, jaka stawka na dzierżawę tego terenu pomiędzy Stowarzyszeniem została zawarta w okresie wcześniejszym, proszę o załączenie kserokopii umowy.
                                                                                                                        Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 28 lutego 2023, godzina 10:24)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 962
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 22 marca 2023, godzina 13:15
  • Historia aktualizacji

  • 22 marca 2023, godzina 13:15 Aktualizacja dokumentu
    28 lutego 2023, godzina 10:25 Aktualizacja dokumentu