Artur Jaroszewski / 2007-03-14 / 109
Przedmiot, temat interpelacji: Dot. planowanej zabudowy ulicy Piekarskiej.

Interpelacja 109

Artur Jaroszewski

14.03.2007 r.
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

 Przedmiot, temat  interpelacji: Dot. planowanej zabudowy ulicy Piekarskiej.
W związku z planowaną przez inwestora wysoką (21 m) zabudową działki przy ul. Piekarskiej proszę o następujące informacje:
1)Czy Urząd Miasta posiada koncepcję ochrony korony skarpy  w rejonie ulicy Piekarskiej. Jeśli nie – czy pracuje nad taką koncepcją?
2)Proszę o przedstawienie ewentualnych skutków tej inwestycji na sąsiednie budynki mieszkalne i farę.
3)Proszę o przedstawienie ekspertyz, na podstawie których w latach 70-tych rozbierano budynki przy ulicy Piekarskiej.
4)Czy inwestor (Budizol), kupując przedmiotową nieruchomość konsultował w Urzędzie Miasta Płocka warunki zagospodarowania i zabudowy. Jeśli tak – z kim prowadzone były ze strony Miasta  rozmowy i jakie było stanowisko Ratusza?
5)Gdzie przebiega linia potencjalnego zagrożenia dla budynków usytuowanych w rejonie ulicy Piekarskiej (tzw. straty górnicze)?
6)Jak Miejski Zarząd Dróg zamierza zorganizować ruch samochodowy w trakcie budowy i po jej zakończeniu w sytuacji, gdy dziś ograniczony jest on do minimum (dotyczy ulicy Piekarskiej)?
7)Kto będzie odpowiadał za ewentualne szkody, które może wyrządzić budowa głębokiego podziemnego parkingu pod „apartamentowcem” (dotyczy skarpy, Fary i sąsiednich budynków)?
8)Dlaczego nie został opracowany lokalny plan zagospodarowania przestrzennego przed planowaną sprzedażą działki?
9)Kto podjął decyzję o sprzedaży przedmiotowej nieruchomości?
Jeśli ARS – jakie statutowe organy spółki i kiedy?
    
Uzasadnienie interpelacji: Budowa dużego budynku po południowej stronie ulicy Piekarskiej rodzi liczne ryzyka, które wyartykułowałem w pytaniach.


Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 15 marca 2007, godzina 10:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 789
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 15 marca 2007, godzina 14:17
  • Historia aktualizacji

  • 15 marca 2007, godzina 14:17 Aktualizacja danych