Wioletta Maria Kulpa / 2015-02-09 / 184
Funkcjonowanie Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Płock, 6.02.2015Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

INTERPELACJA


dotyczy funkcjonowania Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.


W projekcie budżetu miasta Płocka na 2015 rok zaplanowano ponad 4,38 mln na podwyższenie kapitału spółki, tymczasem w autopoprawce Pan Prezydent zdjął 2 mln, pozostawiając 2,38 mln.
Co w związku z powyższym było pierwotnie zaplanowane w kwocie wpisanej w projekcie budżetu na 2015 rok (w opisie czytamy, iż miał nastąpić zakup sprzętu), a nie zostanie zakupione. Planowana kwota została zapewne szczegółowo przeanalizowana, w związku z powyższym proszę przedstawić pierwotną listę zakupów sprzętu oraz to, z czego zrezygnowano po zdjęciu 2 mln złotych.

Ponadto proszę o udzieleni informacji w kilku sprawach:
Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku zgodnie z art. 207 wymusza m.in. na naszej spółce wprowadzenie pewnych zmian w zakresie dostosowania szpitala do dnia 31 grudnia 2016 roku. Dlatego wnioskuję o szczegółową informację w tym zakresie ze strony Zarządu Spółki Płocki ZOZ, jak wygląda proces przygotowywania się do zmian narzuconych przez Ministra Zdrowia.
Zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami miał być prowadzony remont internatu LO im. St. Małachowskiego dla potrzeb płockiego szpitala. Proszę o informację, czy będę w tym kierunku prowadzone pracy, a jeśli tak toczy są zagwarantowane środki na ten cel.
Poradnia K przy płockim szpitalu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Proszę o informację, jak wyglądał kontrakt podpisany z NFZ w ubiegłym roku, a jak wygląda obecny na 2015 rok.

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (wtorek, 10 lutego 2015, godzina 10:33)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 941
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji