Wioletta Maria Kulpa / 2015-11-13 / 700
Praca Straży Miejskiej w Płocku

Płock, dn. 12.11.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaInterpelacja


dot. pracy Straży Miejskiej w Płocku

Dotychczas firma zewnętrzna ochrania budynki będące w strukturze Urzędu Miasta Płocka. Proszę o informację, czy od 1.01.2016 ma nastąpić zmiana polegająca na rezygnacji z ochrony świadczonej przez firmy zewnętrzne, a w to miejsce powierzenie zadań Straży Miejskiej w Płocku. Czy procedura przekazywania zadań poza przetargiem jest właściwa w tym zakresie?
Czy w związku z powyższym wiąże się to ze zwiększeniem etatów w Straży Miejskiej w Płocku, a jeśli tak to o ile, oraz o jaką kwotę wzrośnie budżet SM?
Czy w ramach statutowych zadań Straż Miejska została powołana do dbania o bezpieczeństwo mieszkańców Płocka, czy ochrona budynków podległych Prezydentowi to nie jest odwracanie uwagi od najważniejszych tematów, którymi winna zajmować się Straż Miejska utrzymywana z pieniędzy wszystkich mieszkańców Płocka?
Wedle mojej wiedzy pracownicy zatrudnieni w ochronie na dzień dzisiejszy pracują za stawki ok. 4,5 złotego za godzinę (tak powszechnie są wynagradzania pracownicy ochrony), czy w związku z tym stawka dla strażników miejskich będzie w podobnej wysokości, czy będzie stałe wynagrodzenie brutto za wykonywanie obowiązków?
Czy strażnicy ochraniający budynki będą jedynie wyznaczani do tych zadań, czy będzie rotacyjność w tym zakresie?
Co z wymaganiami stawianymi firmom zewnętrznym w zakresie pozwolenia na broń, ochrony danych osobowych np. budynek przy ul. Piłsudskiego, gdzie znajdują się w dużej mierze dane osobowe mieszkańców Płocka?

 

 /-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 16 listopada 2015, godzina 12:00)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 170
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji