Wioletta Maria Kulpa / 2020-03-10 / 993
Wykorzystywanie oficjalnego profilu Prezydenta Miasta Płocka i tym samym wykorzystania pracowników Urzędu Miasta Płocka w godzinach pracy do działań politycznych

Płock, dn. 6.03.2020


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJADotyczy wykorzystywania oficjalnego profilu Prezydenta Miasta Płocka i tym samym wykorzystania pracowników Urzędu Miasta Płocka w godzinach pracy do działań politycznych

Na oficjalnym profilu Prezydenta Miasta płocka ukazały się informacje polityczne, które promuje Pan Nowakowski, nie jako osoba fizyczna do czego oczywiście ma brawo, al na profilu Prezydenta Miasta Płocka, prowadzonego przez Urząd Miasta Płocka i pracowników opłacanych ze środków budżetu miasta Płocka. Czy w związku z tym z pieniędzy publicznych   finansujemy również kampanię jednej z kandydatek na urząd Prezydenta RP? Czy w ocenie Prezydenta Miasta Płocka jest to etyczne? Czy profil Prezydenta Płocka prowadzony przez pracowników Urzędu Miasta Płocka (co zostało już odtajnione w czasie awarii FB) może być wykorzystywany do działań politycznych? Czy Prezydent Miasta Płocka nie powinien być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za wydatkowanie środków publicznych z budżetu miasta Płocka na działalność polityczną jednej partii, której jest członkiem? Czy nie jest to przypadkiem naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?
W mojej ocenie jest to postępowanie naganne i nie powinno dochodzić do sytuacji w której publiczne środki komunikacji finansowane przez wszystkich mieszkańców Płocka mają służyć jednej opcji politycznej, nie powinny w ogóle być wykorzystywane do działań politycznych. 
Prezydent Miasta Płocka jest prezydentem wszystkich płocczan, a nie tylko wybranej grupy, elity politycznej. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie pracowników Urzędu Miasta Płocka do pracy na rzecz działań politycznych w godzinach pracy, a także promowania spotkań z politykami w jednostce kultury należącej do Miasta Płocka również utrzymywanej ze środków wszystkich płocczan.
W związku z tym proszę o odpowiedź na powyższe pytania a ponadto o:
    1. Przedstawienie kserokopii zamówienia KW Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na wynajem Sali w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki z udziałem kandydatki PO na urząd Prezydenta RP w dniu 17.02.2020
    2. Przedstawienie kserokopii f-ry na wynajem sali w POKiS dot. pkt. 1
    3. Przedstawienie kserokopii zamówienia KW Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na wynajem sali w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki w dniu z udziałem Borysa Budki, Marcina Kierwińskiego, Elżebita Gapińskiej, Joanny Frydrych, Anny Wasilewskiej w dniu 5.03.2020
    4. Przedstawienie kserokopii f-ry za wynajem sali w POKiS dot. pkt. 3

Powyższe spotkania dotyczyły prowadzonej kampanii wyborczej jednej z kandydatek na urząd Prezydenta RP – na dowód istnieją nagrania mediów i relacje zarówno na portalach, jak i w gazetach.                                 /-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 lata temu (piątek, 20 marca 2020, godzina 12:56)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 282
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji