Iwona Jóźwicka / 2015-09-14 / 628
Schronisko dla Zwierząt w Płocku

Iwona Jóźwicka Radna Miasta Płocka            

                               Płock, 14 września 2015r.I N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: Schronisku dla Zwierząt w Płocku –proszę o wprowadzenie w schronisku następujących zmian polegających na:
1.inicjowaniu i organizowaniu przez Spółkę ,,Sita” imprez o znaczeniu promocyjnym i edukacyjnym,
2.wprowadzenie całodobowego dyżuru,
3.wprowdenie wolontariatu na podstawie: statutu, regulaminu, porozumienia,
4.oddanie, jak najszybciej do użytku wybiegu dla psów (przynajmniej o wymiarach 50x20m) -zgodnie zapewnieniami Pana wiceprezesa Tomasza Junkierta na posiedzeniu Komisji ds. spółek miejskich dniu 09.09.2015 r.
5.udzielaniem bezpłatnych porad właścicielom piesków i kotów mieszkającym Płocku w związku z wyposażeniem i powstaniem nowego gabinetu na terenie schroniska ,
6.współpracowanie z organizacjami pro- zwierzęcymi z terenu naszego miasta.

Uzasadnienie interpelacji: w/w zmiany wymusza na UMP i Spółce ,,Sita” Ustawa
 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt1, Dz. U. 1997 r.  oraz  sytuacja w samych schronisku , gdzie przebywają psy, które nie są wyprowadzana i w związku z tym dziczeją bez kontaktu z człowiekiem, zmniejsza się ich szansa na adopcję. Na pozytywną poprawę wpłynąłby wolontariat i szeroko rozpropagowana akcja edukacyjno-promocyjna samego schroniska (oczywiście, jak do tej pory przy współudziale płockich organizacji -TOZ, Animal, Zoa). Jak już wcześniej interpelowałam w godzinach w, których jest nieczynne schronisko rolę zastępczą pełni TOZ, jadąc po telefonicznym zawiadomieniu ze strony Wydziału Zarządzania Kryzysowego (do sprawdzenia)-nieodpłatnie i w rezultacie przyjmując do siebie zwierzęta poszkodowane w wypadkach i koty potrzebujące pomocy.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: zadania własne gminy na rzecz zapobiegania bezdomności-Wydział Kształtowanie Środowiska.

Załączniki: Pismo Fundacji Szansa dla zwierzaka ,,Zoa” wnioskujące o wprowadzenie Wolontariatu w schronisku z opinia prawną, przykłady prowadzenia schronisk przez spółki miejsce z innych miast, gdzie funkcjonuje porozumienie dotyczące udziału mieszkańców na zasadach pojętego wolontariatu-linki do stron:

http://www.lpgk.nazwa.pl/schronisko

http://www.mpgk.jgora.pl/public/index.php/pl/schronisko-dla-malych-zwierzat

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
-pierwsza taka interpelacja dotycząca samego ,,Schroniska dla zwierząt w Płocku”


Iwona Jóźwicka

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (wtorek, 15 września 2015, godzina 10:09)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 694 662
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji