Artur Jaroszewski / 2007-12-05 / 508
Przedmiot, temat interpelacji: dotyczy budowy ulicy Skrajnej.

Interpelacja 508

Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko

05.12.2007
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: dotyczy budowy ulicy Skrajnej.
Proszę o maksymalne możliwe przyspieszenie realizacji budowy infrastruktury oraz nawierzchni ulicy Skrajnej.

Uzasadnienie interpelacji:
W zaproponowanym przez Prezydenta Miasta Płocka projekcie Budżetu Miasta Płocka na rok 2008 (oraz załączonym do projektu Wieloletnim Planie Inwestycyjnym) budowa ulicy Skrajnej planowana jest na lata 2008-2010. Z uwagi na coraz większe problemy z wodami opadowymi w południowej (niżej położonej) części ulicy Skrajnej proszę o podjęcie działań maksymalnie przyspieszających realizację inwestycji.
Z prośbą w tej sprawie do Wiceprezydenta Kolczyńskiego zwracali się kilkukrotnie mieszkańcy południowej części ulicy Skrajnej.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki:  -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Artur Jaroszewski
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 07 grudnia 2007, godzina 07:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 264
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji