Zenon Sylwester Wiśniewski / 2004-09-21 / 845
Temat: zadłużenie Gminy Płock.

Płock, dnia 28.07.2004 r.


Zenon Sylwester Wiśniewski
nr 845

INTERPELACJA


Temat: zadłużenie Gminy Płock.

Uzasadnienie: Gmina Płock w ostatnich latach zaczęła gwałtownie się zadłużać. Abstrahując od celowości takich działań, ważne jest jaka jest struktura długu i jak będzie on spłacany. Czy Gmina Płock w kolejnych latach udźwignie ciężar obsługi tego długu.
Proszę o przedstawienie mi następujących danych dotyczących budżetu Gminy Płock:
1.Wartość zaciągniętego zadłużenia we wszystkich formach (pożyczki, obligacje itp.) od 2000 r. w rozbiciu na poszczególne zadania np. realizacja programu usprawnienia ruchu komunikacyjnego, budowa nowej przeprawy mostowej itp. oraz  na poszczególne lata, aż do dziś.  Do wyliczenia proszę o podanie długu, którego termin zapłaty wynosi ponad dwa lata.
2.Odsetki narastające od długu głównego j.w.
3.Stosunek długu wraz z odsetkami do wielkości budżetu w danym roku, począwszy od 2000 r.
4.Terminy spłaty rat długu wraz z odsetkami w rozbiciu na poszczególne zadania. Do wyliczenia proszę o podanie długu, którego termin zapłaty wynosi ponad dwa lata.
5.Wartość zaciągniętego zadłużenia  we wszystkich formach (pożyczki, obligacje itp.) od 2000 r. na zaspokojenie wydatków bieżących z terminem zapłaty długu nie przekraczającym jeden rok i dłuższym.
6.Wartość całkowita zadłużenia we wszystkich formach wraz z odsetkami oraz podanie stosunku zadłużenia do wielkości budżetu od 2000 r. do dziś i na lata następne, aż do upływu terminu ostatniej należności.

 

/-/ Zenon Sylwester Wiśniewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 24 września 2004, godzina 09:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 052
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji