Anna Derlukiewicz, Interpelacja Nr 2386 z dnia 30 listopada 2023r.
Utworzenie placówki dziennego pobytu dla osób 60+ na Osiedlu „Łukasiewicza”

                                                                                                                                                    Płock, 28 listopada 2023 r.
Anna Derlukiewicz
Radna Rady Miasta Płocka                                                                                INTERPELACJAPrzedmiot, temat interpelacji: Utworzenie placówki dziennego pobytu dla osób 60+ na Osiedlu „Łukasiewicza”.


Uzasadnienie:
Na wniosek Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza” zwracam się ponownie z prośbą o wydzielenie części w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7, z przeznaczeniem na placówkę dziennego pobytu dla Seniorów głównie z osiedli Miodowa, Tysiąclecia, Łukasiewicza. Ze względu na zamieszkiwanie na wspomnianych osiedlach dużej ilości osób w wieku senioralnym i samotnych, istnieje duża potrzeba utworzenia takiego typu placówki. Osoby starsze często są wyobcowane. Nie mieszkają już z dziećmi, nie pracują, często stracili małżonków, czują się samotni i niepotrzebni. Miejsce takie byłoby ośrodkiem ogromnego wsparcia dla tej grupy wiekowej. To tu mogłyby przyjść osoby, które są lub czują się samotne, wyobcowane. Takie placówki wypełniają ich wolny czas, a rozmowy z odpowiednimi terapeutami pomagają odnaleźć sens życia i podjąć nowe wyzwania. W wyniku licznych rozmów z osobami w wieku 60+ takiego typu ośrodek wsparcia i możliwość spędzania czasu wolnego z osobami w swoim wieku na Osiedlu Łukasiewicza cieszyłby się dużym zainteresowaniem.
Na Osiedlu budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 jest jedynym obiektem, w którym istnieje możliwość utworzenia w/w placówki.
W związku z powyższym proszę jak na wstępie.


                                                                                                                         Anna Derlukiewicz
                                     Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 miesiące temu (piątek, 01 grudnia 2023, godzina 13:31)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 138
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 14 grudnia 2023, godzina 10:36
  • Historia aktualizacji

  • 14 grudnia 2023, godzina 10:36 Aktualizacja dokumentu
    01 grudnia 2023, godzina 13:32 Aktualizacja dokumentu