Violetta Kulpa / 2007-01-05 / 12
Dotyczy wykonania remontu ulicy Traugutta.

Interpelacja 12

Violetta Kulpa
Płock, dn. 4.01.2007r.
Radna Rady Miasta Płocka

I N T E R P E L A C J A

Dotyczy wykonania remontu ulicy Traugutta.

Uzasadnienie

Od wielu lat stan techniczny nawierzchni i chodników ulicy Traugutta jest fatalny i wciąż się pogarsza. Mieszkańcy mają utrudniony dojazd do swoich bloków z uwagi na zły stan techniczny. Proszę o poprawę nawierzchni i chodników oraz dróg dojazdowych do bloków Nr 6, 8 i 10.


/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 08 stycznia 2007, godzina 10:43)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 769
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji