Sławomir Goszkowski / 2003-05-26
Zarząd Kółka Rolniczego w Płocku zwraca się z prośbą o umorzenie podatku od nieruchomości za m-c marzec 2003 r. oraz zaniechanie poboru podatku za m-c kwiecień 2003 r. w kwocie 4.403,90 zł.

Sławomir Goszkowski                   26.05.2003I N T E R P E L A C J AZarząd Kółka Rolniczego w Płocku zwraca się z prośbą o umorzenie podatku od nieruchomości za m-c marzec 2003 r. oraz zaniechanie poboru podatku za m-c kwiecień 2003 r. w kwocie 4.403,90 zł. Prośbę motywujemy trudną sytuacją finansową. Nałożony na nas podatek od nieruchomości stanowi około 30% naszych przychodów miesięcznych. Jest to duże obciążenie finansowe na tak małą jednostkę gospodarczą jaką jest Kółko Rolnicze. Nadmieniamy, że w I półroczu każdego roku uzyskujemy przychody wyłącznie z wynajmu lokali, dlatego miesiące te są dla nas najtrudniejsze . W ciągu ostatniego roku nastąpiły rotacje dzierżawców, co niekorzystnie wpłynęło na stabilizacje działalności Kółka Rolniczego. Od momentu opuszczenia lokalu przez jednego dzierżawcę do wynajmu następnemu upływa średnio 3-4 miesięcy, co pozbawia  nas w tym okresie przychodu. Jednocześnie chcemy dodać, że wykonywane przez nas usługi rolnicze nie są dochodowe. Ceny usług są na pograniczu ponoszonych kosztów związanych z tymi usługami. Mimo tego zadłużenia rolników za usługi rolnicze na dzień 31.12.2002 r. wynosi 11.162,00 zł. Ze względu na pogarszającą się sytuację w rolnictwie część tej kwoty, mimo podejmowanych  przez nas starań nie będzie możliwa do odzyskania . Ponadto należy podkreślić , że chcielibyśmy zachować swoją działalność usługową jako jedyne Kółko Rolnicze na terenie miasta Płocka . Zatrudniamy zaledwie 3 osoby w dwie o najniższym wynagrodzeniu. Umorzenie podatku od nieruchomości za m-c marzec oraz zaniechanie poboru podatku za m-c kwiecień 2003 r. pozwoliłoby nam na wymianę dachów w posiadanych budynkach. W przeciwnym wypadku grozi to kompletną ruiną, a nawet zawaleniem się niektórych dachów. Taka sytuacja może doprowadzić nawet do likwidacji Kółka Rolniczego.
Liczymy na wyrozumiałość i pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 13:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 562
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji