Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2392 z dnia 30 listopada 2023r.
Gala Clout MMA organizowana w ORLEN Arenie

                                                                                                                                                       Płock, dn. 29.11.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                        INTERPELACJA


dot. gali Clout MMA organizowanej w ORLEN Arenie

W związku z otrzymana odpowiedzią na interpelację ws. udziału miasta Płocka w sponsorowaniu/partnerowaniu w organizacji gali Clout MMA w Orlen Arenie z której wynika, iż została zawarta umowa barterowa – proszę o przedstawienie kserokopii tej umowy. Kto był stroną tej umowy? Chodzi oczywiście o wynajem powierzchni bilbordowych, należących do miasta, które zostały udostępnione firmie zewnętrznej – organizatorowi gali MMA.
W treści odpowiedzi została zawarta informacja, że regulamin użyczania lub udostępniania powierzchni reklamowych znajduje się na stronie https://zsz.plock.eu.
Po zapoznaniu się szczegółowo z jego treścią proszę o informację dlaczego miasto udostępniło przestrzeń skoro wyraźnie w regulaminie mowa jest o możliwości użyczenia powierzchni reklamowych wyłącznie przy kampaniach społecznych, informacyjnych i promocyjnych prowadzonych lub współorganizowanych przez Gminę. Przedmiotem użyczenia jest 19 powierzchni reklamowych należących do miast Płocka.
Do jakiej zatem kampanii społecznej należy gala Clout MMA, która była promowana na bilbordach należących do miasta Płocka?
Na bilbordach ponadto w lewym górnym rogu znalazło się logo miasta Płocka – proszę również o szczegółową informację z czego (jaka umowa, porozumienie, tytuł dla miasta Płocka – sponsoringowy, partnerski, współorganizator) wynika umieszczenie logo na kreacjach graficznych wykonanych przez organizatora wspomnianej gali.


                                                                                                              Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 4 miesiące temu (piątek, 01 grudnia 2023, godzina 14:01)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 400
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 14 grudnia 2023, godzina 10:38
  • Historia aktualizacji

  • 14 grudnia 2023, godzina 10:38 Aktualizacja dokumentu
    01 grudnia 2023, godzina 14:03 Aktualizacja dokumentu