Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1536 z dnia 18 listopada 2021r.
Naliczanie dodatkowej opłaty za odbiór nieczystości dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy wielorodzinnej

                                                                                                                                                        Płock, dn. 17.11.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                                 INTERPELACJA


Dotyczy naliczania dodatkowej opłaty za odbiór nieczystości dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy wielorodzinnej


W związku z pojawiającymi się uwagami ze strony mieszkańców zamieszkujących zabudowę wielorodzinną i pismami informującymi o naliczeniu podwójnej opłaty za 1 mieszkańca proszę o jak najszybsze wpisanie tego tematu zarówno na posiedzenia komisji merytorycznych, jak i do programu sesji Rady Miasta Płocka.
Temat naliczania podwyższonej opłaty w moim odbiorze, co jest poparte rozmowami z mieszkańcami będzie miał skutek odwrotny, czyli demotywujący.
Po pierwsze rodziny, które sumiennie segregują odpady, a zostanie im narzucona podwyższona opłata nie będą segregować swoich śmieci, jeśli nie mają żadnego, podkreślam żadnego wpływu na zmotywowanie osób, które tego nie czynią.
Po drugie nie mają również wpływu na stan altanek śmietnikowych, które są często nie zamykane, a śmieci podrzucane z okolicznych terenów, często nie zamieszkujących w tym bloku mieszkańców.
W związku z tym proszę o informację, jakie kroki w tym zakresie wykonał Urząd Miasta Płocka, poza zwykłym wysłaniem pisma instruującego mieszkańców o konieczności wpłacania podwójnej opłaty?
Czy zorganizowano jakiekolwiek spotkanie w ostatnim czasie z Prezesami Spółdzielni Mieszkaniowych i zdiagnozowano najczęstsze przypadki braku segregacji wynikającej z niechęci części mieszkańców lub podrzucania śmieci?
Czy w wyniku przeprowadzonych analiz zastanowiono się nad montażem kamer, tak jak zastosowano foto pułapki w lasach? Co w dużej mierze wywołałoby przynajmniej dla osób, które te śmieci podrzucają i odjeżdżają samochodami swoisty „straszak”.
Czy miasto rozważało, a jeśli tak to proszę o przedstawienie stosownych analiz i kosztów wprowadzić tak jak to uczynił Ciechanów tzw. czipowania worków na śmieci, ewentualnie w przypadku dużych kosztów wprowadzenie programu pilotażowego w tych obszarach, zabudowach, gdzie problem segregacji jest najgorszy.
Proszę o przedstawienie terenów, bloków gdzie problem z segregacją wygląda najgorzej i gdzie konkretnie skierowano informacje o konieczności naliczenia podwójnej opłaty.
Nawiązując do omówienia tematu na posiedzeniach komisji merytorycznych oraz sesji Rady Miasta Płocka proszę o uwzględnienie w zaproszeniu (oczywiście za pośrednictwem internetu) Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych, oraz miejskich spółek zajmujących się zarządzaniem zasobem mieszkaniowym oraz większych wspólnot.
                                                                                                              Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (piątek, 19 listopada 2021, godzina 13:27)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 1 160
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 02 grudnia 2021, godzina 13:53
  • Historia aktualizacji

  • 02 grudnia 2021, godzina 13:53 Aktualizacja dokumentu
    19 listopada 2021, godzina 13:27 Aktualizacja dokumentu