Andrzej Nowakowski / 2005-10-19 / 1532
Proszę o ponowne wystąpienie do właścicieli działek tj. Agencji Rolnej Skarbu Państwa w Łodzi oraz Stada Ogierów w Łodzi w celu uzyskania pozwolenia na ułożenie płyt betonowych na pieszym łączniku pomiędzy ulicą Kutnowską a Szkołą Podstawową nr 15.

Interpelacja 1532

Andrzej Nowakowski

12.10.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o ponowne wystąpienie do właścicieli działek tj. Agencji Rolnej Skarbu Państwa w Łodzi oraz Stada Ogierów w Łodzi w celu uzyskania pozwolenia na ułożenie płyt betonowych na pieszym łączniku pomiędzy ulicą Kutnowską a Szkołą Podstawową nr 15.

Uzasadnienie interpelacji: W tej sprawie Urząd kierował już korespondencję do w/w właścicieli działek. Dotychczas nie wyrazili oni zgody na utwardzenie nieformalnego przejścia dla pieszych płytami betonowymi. Jednakże  wyniki ostatnich rozmów z przedstawicielami Agencji i Stada Ogierów wskazują, iż takowe pozwolenia zostaną wydane i jest szansa na sfinalizowanie tego zadania.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Andrzej Nowakowski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 14:00)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 126
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji