Artur Jaroszewski / 2007-11-21 / 493
Przedmiot, temat interpelacji: dot. dewastacji ulicy Tumskiej.

Interpelacja 493

Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko

21.11.2007
data złożenia interpelacji

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: dot. dewastacji ulicy Tumskiej.
Jakie przedsięwzięcia zamierza podjąć Pan Prezydent w celu przeciwdziałania dalszej dewastacji ulicy Tumskiej?
Czy monitoring w ulicy Tumskiej pozwala na wykrycie sprawców zniszczeń? Czy wykryto sprawcę/ sprawców dotychczasowych dewastacji?

Uzasadnienie interpelacji: Niedawno odrestaurowana ulica Tumska, mająca być „Salonem Miasta” jest systematycznie dewastowana.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-
Załączniki:-.
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Artur Jaroszewski
podpis

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 26 listopada 2007, godzina 07:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 991
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji