Wioletta Maria Kulpa / 2015-09-21 / 635
Opłata za wywóz nieczystości z terenów ogrodów działkowych

Płock, 17.09.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


Dotyczy opłaty za wywóz nieczystości z terenów ogrodów działkowych

13 sierpnia 2015 roku na zaproszenie zarządów ogrodów działkowych odbyło się spotkanie z Prezydentem Miasta Płocka. Podczas tego spotkania przedstawiciele Zarządów oraz moja skromna osoba przedstawiliśmy Prezydentowi Miasta Płocka problem narzucenia opłaty tzw. śmieciowej od terenów niezamieszkałych, która weszła w życie 1 lipca 2015 roku. Podnosiliśmy problem zbyt wysokiej podwyżki, która dotknęła osoby (właścicieli ogródków działkowych) w trakcie trwania roku, bez wcześniejszych uzgodnień i konsultacji.
Każdy ogród działkowy tworzy plany finansowe na początku roku kalendarzowego lub w grudniu roku poprzedzającego, tymczasem projekt uchwały został przedstawiony Radzie Miasta Płocka do zatwierdzenia w końcówce stycznia br., czyli już po uchwaleniu planu wydatków. Podkreślaliśmy również, iż podwyżki dotykają ludzi niezamożnych, dla których praca i wypoczynek na działce stanowi jedną z ważniejszych atrakcji w okresie wiosenno-letnim. Ponadto ogrody działkowe pełnią wiele zadań z dziedziny kultury, angażując się społecznie w wiele przedsięwzięć służących naszym mieszkańcom, ale i dzieciom m.in. organizując dzień dziecka.
Podwyżka na pojemniku 1100 litrów, gdzie do tej pory ogrody działkowe ponosiły koszty na podstawie umowy cywilno-prawnej, z której wynikała ostateczna opłata za wywóz – ok. 80 złotych. Tymczasem od lipca 2015 roku, na postawie propozycji Prezydenta Miasta Płocka opłata wynosi 119 złotych, co stanowi podwyżkę na poziomie 48%.
Prezydent Miasta Płocka podczas wspomnianego spotkania miał przedstawić na piśmie, ile w kwocie 119 złotych stanowi udział dla firmy odbierającej odpady komunalne, a ile trafia do kasy Urzędu Miasta Płocka. Do dnia dzisiejszego pomimo zapewnienia Prezydenta, że taką odpowiedź otrzymam nie uzyskałam stosownej informacji.  Wnioskuję o jak najszybsze przygotowanie odpowiedzi.
Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Płocka przedstawiciele ogrodów działkowych oczekiwali na informacje od Prezydenta w tej sprawie. Odpowiedzi nie uzyskano, Prezydent stwierdził, iż zostanie ona udzielona po powrocie Zastępcy Prezydenta z urlopu.
Proszę o informację, jakie są ustalenia w tej kwestii, ponadto wnioskuję o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami ogrodów działkowych celem omówienia dalszych działań i podejmowania decyzji w tej sprawie przez Radę Miasta Płocka.


 /-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (poniedziałek, 21 września 2015, godzina 12:19)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 032
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji