Jacek Szubstarski / 2005-02-22 / 1098
Nawiązując do interpelacji złożonej na XXXII Sesji Rady Miasta, proszę o udostępnienie publiczne planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy na rok 2005, chodzi o wykonanie przepisu w art. 25 ust. 1 i ust.2 w związku z art.23 ust. 1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami gdzie jest mowa o obligatoryjnym sporządzaniu przez Prezydenta planów wykorzystania zasobów gminy w ramach gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Wiedza w tym zakresie pozwoli na szeroką obiektywną ocenę w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi.

Jacek Szubstarski
nr 1098

22.02.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Nawiązując do interpelacji złożonej na XXXII Sesji Rady Miasta, proszę o udostępnienie publiczne planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy na rok 2005, chodzi o wykonanie przepisu w art. 25 ust. 1 i ust.2 w związku z art.23 ust. 1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami gdzie jest mowa o obligatoryjnym sporządzaniu przez Prezydenta planów wykorzystania zasobów gminy  w ramach gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Wiedza w tym zakresie pozwoli na szeroką obiektywną ocenę w zakresie gospodarowania nieruchomościami komunalnymi.

Uzasadnienie interpelacji: Zapoznanie się z gospodarowaniem nieruchomościami.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:

Załączniki:

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:

/-/Jacek Szubstarski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 25 lutego 2005, godzina 08:04)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 346
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji