Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1486 z dnia 18 października 2021r.
Osuwiska skarpy na ulicy Kazimierza Wielkiego na wysokości przepompowni ścieków przy ul. Jasnej

                                                                                                                                                      Płock, dn. 14.10.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                            INTERPELACJA


dot. osuwiska skarpy na ulicy Kazimierza Wielkiego na wysokości przepompowni ścieków przy ul. Jasnej

Skarpa na ulicy Kazimierza Wielkiego szczególnie w obrębie przepompowni ścieków ul. Jasnej wyraźnie osuwa się, zresztą podobne sytuacje miały miejsce w 2011 i 2013 roku. Z moich informacji wynika, że w 1998 roku w Płocku była organizowana konferencja naukowa nt. terenów zagrożonych ruchem osuwiskowym w Płocku, wśród listy miejsc znalazła się przepompownia przy ul. Jasnej.
Czy w związku z tym Urząd Miasta Płocka planuje podjęcie działań w tym obszarze zabezpieczając skarpę – proszę o informację jakie konkretnie będą podjęte czynności.
Proszę również o sprawdzenie budynku przepompowni ścieków  w zakresie rys, pęknięć na fundamentach i ścianach budowli, które mogą świadczyć o osuwaniu się skarpy wpływającymi na stabilność tego budynku, ale również innych prywatnych nieruchomości znajdujących się w pobliżu.


                                                                                                              /-/ Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 18 października 2021, godzina 13:13)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 812
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 29 października 2021, godzina 11:14
  • Historia aktualizacji

  • 29 października 2021, godzina 11:14 Aktualizacja dokumentu
    18 października 2021, godzina 13:14 Aktualizacja dokumentu