Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 2103 z dnia 03 kwietnia 2023r.
Tor wyścigowy na osiedlu Borowiczki

                                                                                                                                                          Płock, dn. 31.03.2023
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                           INTERPELACJA


dotyczy toru wyścigowego na osiedlu Borowiczki

Na FB ukazały się zdjęcia z drona obrazujące skalę inwestycji prywatnego inwestora w budowę toru wyścigowego na terenie osiedla Borowiczki.
W dniu 27 października 2021 roku pisałam interpelację w tej sprawie do Prezydenta, odnosząc się do realizowanej – budowanej ulicy Raczkowizna prowadzonej do obecnego toru oraz pytałam się, czy inwestor występował do UMP o pozwolenie na budowę. Wówczas odpowiedź podpisana przez W-ce Prezydenta Artura Zielińskiego, brzmiała iż inwestor nie zwracał się i nie może rozpocząć inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Po ponad roku od złożenia interpelacji został wybudowany tor wyścigowy.
Na sesji Rady Miasta Płocka w dniu 30 marca Pan Prezydent powiedział, że nic nie wiedział o inwestycji i inwestor nie zwracał się z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
Zadzwoniłam w dniu dzisiejszym do PINB, niestety Pan Gołębiewski wykonywał obowiązki służbowe poza pracą, natomiast otrzymałam informację, że PINB prowadził jakieś postępowanie ws. toru wyścigowego przez Panią inspektor Małgorzatę Skubik.
W myśl przepisów prawa, to Starosta – w tym przypadku w mieście Płocku Prezydent (powiat grodzki) pełni funkcję zwierzchnika powiatowej administracji zespolonej, o czym stanowi wprost art. 35 ustawy o samorządzie powiatowym (dalej: usp). Zgodnie bowiem z ust. 2 tego artykułu starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
W związku z tym proszę o szczegółowe informacje w tym zakresie, w związku z oddziaływaniem tego typu inwestycji na zabudowę jednorodzinną w okolicy mieszkańców Osiedla Borowiczki:
    1. Czy były prowadzone konsultacje z mieszkańcami, Radą Osiedla Borowiczki w zakresie tej inwestycji, jeśli tak to kiedy i jakie były wnioski, sugestie mieszkańców – poproszę o kserokopie protokołów z tych spotkań?
    2. Czy PINB w Płocku informował Prezydenta Płocka, jako zwierzchnika o prowadzonej procedurze nadzoru budowlanego – budowa toru wyścigowego na osiedlu Borowiczki?
    3. Czy były prowadzone badania oddziaływania hałasu na okoliczną zabudowę jednorodzinną? Czy zlecał je PINB dla inwestora?
    4.  Jakie są plany Urzędu Miasta Płocka w zakresie działki, która została ze środków publicznych zakupiona, a sąsiaduje z inwestycją? Kiedy została zakupiona, proszę o załączenie mapy – rzutu z zaznaczeniem obszaru i numeru działki.
    5. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie PINB za pośrednictwem Prezydenta jakiego rodzaju było prowadzone postępowanie wobec inwestora, jaki wniosek wpłynął od inwestora? Czy jakiekolwiek działania prowadzą do legalizacji inwestycji toru wyścigowego na osiedlu Borowiczki?
                                                                                                                 Wioletta Kulpa
Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 04 kwietnia 2023, godzina 12:42)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 838
  • Data ostatniej aktualizacji: piątek, 14 kwietnia 2023, godzina 12:10
  • Historia aktualizacji

  • 14 kwietnia 2023, godzina 12:10 Aktualizacja dokumentu
    04 kwietnia 2023, godzina 12:43 Aktualizacja dokumentu