Wioletta Maria Kulpa / 2015-07-24 / 558
Wspólnota przy ul. Jachowicza 42, w której miasto Płock ma 20% udziałów

Płock, dn. 24.07.2015


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


Dotyczy wspólnoty przy ul. Jachowicza 42, w której miasto Płock ma 20% udziałów


W 2014 roku z funduszu remontowego wspólnoty wykonano kilka prac w budynku przy Al. Jachowicza 42. Mieszkańcy jednak proszą o wyjaśnienie kilku kwestii. Dlatego wnioskuję do stosownego Wydziału Urzędu Miasta Płocka o przeprowadzenie kontroli wydatków objętych remontem. Mieszkańcy niestety bezskutecznie nie mogą otrzymać od administratora wyliczenia kosztów szczegółowych z okazaniem dokumentacji kosztorysowo-księgowej, a tłumaczona odmowa jest faktem, iż można udostępnić tylko dokumentację dotyczącą poszczególnego właściciela lokalu. W takim wypadku, jak właściciele mają kontrolować wydatki ponoszone przez całą wspólnotę.
1.Remont dachu – koszt remontu wyniósł ok. 45.000 tysięcy złotych. Zgodnie z zakresem wymaganych prac stwierdzono, że stan papy termozgrzewalnej jest dobry, dlaczego w związku z tym na ostatnim piętrze budynku na suficie jest grzyb i place od widocznego zalania sufitów. Zakres prac obejmował jedynie obróbki blacharskie z wymianą rur opadowych oraz zainstalowaniem dwóch dodatkowych rur w częściach środkowych budynku, ponadto rozpoczęto prace przy remoncie kominów.  Proszę o sprawdzenie zakresu wykonanych prac ze stanem faktycznym oraz kosztem całego remontu.
2.Węzeł cieplny – do listopada 2014 roku wspólnota Jachowicza 42 korzystała z węzła cieplnego wspólnoty sąsiedniej Jachowicza 44. Mieszkańcy informują, iż wcześniej nie ponosili żadnych dodatkowych dopłat po zakończeniu okresu grzewczego, niestety po odłączeniu od wspomnianej wspólnoty małe mieszkania mają dopłatę sięgającą nawet 400-500 złotych. Tymczasem z uzyskanych informacji wynika, iż w mieszkaniach było w ostatnim sezonie grzewczym chłodno, ponadto przy odkręceniu kranu z ciepłą wodą około 2-3 litrów leci zimnej wody.  Po podjęciu decyzji o odłączeniu się od wspólnoty Jachowicza 44, w budynku przy Jachowicza 42 musiało powstać oddzielne pomieszczenie na węzeł cieplny i samodzielne przyłącze. Koszt budowy przyłącza wyniósł 15.000 złotych, natomiast remont pomieszczenie ok. 19.000 złotych. Mieszkańcy proszą o sprawdzenie zasadności wydatkowania tak znacznej kwoty na remont pomieszczenia, w którym usytuowany jest węzeł cieplny. Ponadto pragnę nadmienić, że w piwnicach nie wykonano żadnych innych prac, w jednej z klatek mieszkańcy na własny koszt wykonali wylewki podłoża. Piwnice są zalewane, o czym świadczą zdjęcia, wyczuwa się bardzo nieprzyjemny zapach zawilgocenia budynku.
3.Piwnice budynku – w piwnicach nie ma praktycznie żadnej wentylacji, nie ma okienek w piwnicach, co powoduje odczuwanie bardzo nieprzyjemnego zapachu. Większość mieszkańców nie trzyma w piwnicach swoich rzeczy, można wiele zauważyć na korytarzach, a także w suszarni na ostatnim piętrze budynku. Zgodnie z informacją administratora na przełomie września i października 2014 roku została wykonana deratyzacja w pomieszczeniach piwnicznych, mało tego administrator uznał, że brak podjadania trutek jest skutkiem ich braku. Nic bardziej mylnego w poniedziałek (20 lipca) będąc w tym budynku, dzięki uprzejmości mieszkańców sama doświadczyłam nieprzyjemnego spotkania z tymi gryzoniami. Dlaczego w związku z tym nie przyniosła efektu deratyzacja i ile za nią wspólnota zapłaciła? Stan techniczny przewodów w piwnicach też ma wiele do życzenia, są poprowadzone praktycznie nad głowami, w wielu zaułkach nie pali się światło. Mieszkańcy bardzo niechętnie korzystają z tych piwnic.
4.Skrzynki pocztowe – zgodnie z informacją udzieloną mieszkańcom w grudniu 2014 nowe skrzynki zostały zamówione w Lublinie, minęło już ponad 1,5 roku od tego momentu, a skrzynek wciąż nie ma.
5.Na zewnątrz budynku na linii z chodnikiem znajdują się niewielkie otwory, które kiedyś zapewne stanowiły wentylację piwnic, jednak teraz są pozapychane śmieciami, a także być może stanowią wejście dla szczurów.
6.Zasadność wykonania prac termowizyjnych budynku – czy wykonywanie dość kosztownych prac termowizyjnych w sytuacji, kiedy wspólnota zdecydowała się wykonać audyt energetyczny jest zasadne?
7.Termomodernizacja budynku – wspólnota podejmuje decyzję o zaciągnięciu kredytu na termomodernizację budynku. Jednak w grudniu 2014 roku według przedłożonej informacji przez administratora prace miały zostać wykonane za kwotę ok. 400.000 złotych, tymczasem już w tym roku padła informacja o wzroście do 500.000 złotych. Czy w związku z tym został w jakiś sposób zwiększony zakres prac? Mając doświadczenie i wiedzę z informacji uzyskiwanych od pracowników Urzędu Miasta Płocka przetargi rozstrzygane na inwestycje miejskie są dużo niższej wartości, niż planowanie według kosztorysów inwestorki ech. W związku z powyższym należy domniemywać, iż jeśli zakres prac nie był zwiększany, to tym bardziej wartość kredytu nie powinna wzrosnąć o 100.000 złotych.

Biorąc na względzie fakt, iż wspólnota zastanawia się na zaciągnięciem bardzo wysokiego i długoterminowego kredytu na remont budynku zasadne jest dokonanie wcześniejszych rozliczeń z wykonanych prac remontowych, zarówno pod kątem kosztorysowym, jak i faktycznymi wydatkami, a także czy zakres prac został wdrożony w życie.
W załączeniu przekazują dokumentację zdjęciową budynku.


/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (piątek, 24 lipca 2015, godzina 14:49)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 566
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji