Barbara Smardzewska – Czmiel / 2005-12-07 / 1592
Proszę o informację jakie są przyczyny i na jakim etapie jest proces likwidacji jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Radziwie.


Interpelacja 1592

Barbara Smardzewska-Czmiel

5.12.2005 r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Proszę o informację jakie są przyczyny i na jakim etapie jest proces  likwidacji  jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Radziwie.

Uzasadnienie interpelacji: Z prośbą o wsparcie działań w obronie tej jednostki wystąpił do mnie Pan Prezes Zarządu O.S.P. Stanisław Dzierżanowski. Wniosek o jej rozwiązanie w/g informacji p.Prezesa – został złożony  przez władze miasta w 2001r.
Pan Prezes sugeruje niezgodne z prawem postępowanie Zarządu miejskiego OSP w Płocku przy przejmowaniu nieruchomości stanowiącej własność O.S.P. Radziwie – tj remizy strażackiej przy ul. Kolejowej 16 i spreparowanie oraz sfałszowanie dokumentacji w tej sprawie. O powyższym został poinformowany Pan Prezydent Mirosław Milewski w/m w piśmie z dnia 30.09.2005 r. (do wiadomości partie polityczne i władze wojewódzkie) – ksero w załączeniu.        

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: -

Załączniki: -

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: -

/-/ Barbara Smardzewska-Czmiel

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 08 grudnia 2005, godzina 11:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 208
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji