Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1560 z dnia 23 grudnia 2021r.
Wydatkowanie ze środków publicznych

                                                                                                                                                       Płock, dn. 22.12.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                                INTERPELACJA


Dotyczy wydatkowania ze środków publicznych

W związku z informacjami, które ukazały się za pośrednictwem Portalu Petronews dotyczące braku udzielenia informacji o wydatkowaniu środków publicznych na organizację w Płocku w dniach 10 i 12 grudnia we współpracy z Telewizją TVN programów „Dzień Dobry TVN” i Świątecznego Miasteczka z Płocka proszę o informację o wysokości wydatkowania środków z budżetu na ten cel.
Ponadto proszę w uzupełnieniu informacji o przedstawienie kosztów organizacji akcji charytatywnej choinki z RMF FM w dniu 15 grudnia.
Jestem członkiem Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej oraz Komisji Rewizyjnej, więc jeśli osoba upoważniona do udzielenia odpowiedzi na interpelację zechce sformułować jej treść typu „interpelacja nie nosi znamion interpelacji” lub „ umowy zawarte zakazują udzielania takich informacji” proszę podać od razu podstawę prawną wynikającą z ustawy o samorządzie gminnym lub innej ustawy, która porządkuje przepisy prawa administracyjnego lub samorządu gminnego, czy finansów publicznych.
Uzasadnienie
Informacje dotyczące kosztów organizacji eventów wydatkowanych ze środków publicznych – tj. budżetu miasta Płocka, nie mogą być ukrywane i zatajane, jeśli takie działania są prowadzone przez organy samorządu. Rozumiem, że prezydentura Pana Nowakowskiego zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami jest prowadzona w sposób jasny, klarowny i w pełni przejrzysty. Takie sytuacje powodują, że rodzi to wiele pytań, bo sytuacja dotyczy wydatkowania z budżetu Miasta Płocka, czyli ze środków wszystkich mieszkańców Płocka, którzy zwracają się do mnie z pytaniem w tej sprawie i oczekują odpowiedzi.
W związku z tym proszę o udzielenie jak najszybszej odpowiedzi na moją interpelację, pytania podobnej treści będę również kierowała podczas posiedzeń komisji merytorycznych i na sesji Rady Miasta Płocka.                                                                                                                                  Wioletta Kulpa
Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 29 grudnia 2021, godzina 11:52)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 962
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 05 stycznia 2022, godzina 12:01
  • Historia aktualizacji

  • 05 stycznia 2022, godzina 12:01 Aktualizacja dokumentu
    29 grudnia 2021, godzina 11:53 Aktualizacja dokumentu