Violetta Kulpa / 2007-01-05 / 15
Dotyczy możliwości zdjęcia eternitu z bloków Mickiewicza 21 i Dworcowa 12.

Interpelacja 15

Violetta Kulpa

Płock, dn. 4.01.2007r.
Radna Rady Miasta Płocka

I N T E R P E L A C J A

Dotyczy możliwości zdjęcia eternitu z bloków Mickiewicza 21 i Dworcowa 12.

Uzasadnienie

Przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych bloków Mickiewicza 21 i Dworcowa 12 będących w administrowaniu miejskiej spółki MTBS Sp. z o.o. proszą  o pomoc w likwidacji eternitu na dachu i ścianie budynku. W roku poprzednim istniał program pomocy pozbywania się tego szkodliwego materiału. Proszę o informację, czy jest możliwość w tym roku zaproponowania podobnej oferty związanej z usuwaniem eternitu dla wspomnianych wspólnot mieszkaniowych.

/-/ Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 08 stycznia 2007, godzina 10:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 875
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji