Artur Robert Jaroszewski, Interpelacja Nr 1541 z dnia 25 listopada 2021r.
Budżet Obywatelski


Artur Jaroszewski
                                                                                                                                                                     24.11.2021r.
                                                                                                                                                  data złożenia interpelacji

                                                                   I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: dot. Budżetu Obywatelskiego.

Budżet Obywatelski funkcjonuje w Płocku od 10 lat. Mieszkańcy miasta mają możliwość proponowania projektów do realizacji zgodnie z obowiązującym regulaminem. Następnie, po wstępnym zaakceptowaniu projektów przez Urząd Miasta, odbywa się głosowanie, które wyłania zwycięskie projekty.
Regulamin płockiego BO był już kilkukrotnie modyfikowany. Mimo intensywnej akcji promocyjnej oraz zmian regulaminu, frekwencja BO wynosi w Płocku zaledwie kilka procent. Jednocześnie nadal pojawiają się głosy mieszkańców, wskazujące wady w obowiązujących zasadach wyłaniania najlepszych projektów i sygnalizujące niedoskonałość regulaminu. Jednym z krytykowanych ostatnio elementów płockiego Budżetu Obywatelskiego jest np. możliwość składania tzw. projektów łączonych, czyli projektów składających się z kilku mniejszych projektów zlokalizowanych w różnych lokalizacjach.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:
- Czy komórki organizacyjne UMP, zajmujące się tematyką Budżetu Obywatelskiego, widzą potrzebę zmian w aktualnie obowiązującym regulaminie BO? Jeśli tak – jakie zmiany są rozważane i kiedy zostaną przedstawione radnym?
- Jakie są pomysły na zwiększenie frekwencji w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego w Płocku?

Jednocześnie proszę o podanie danych statystycznych, dotyczących frekwencji w poszczególnych edycjach BO w Płocku wg schematu: nr edycji BO, rok głosowania, liczba osób głosujących (łącznie oraz w rozbiciu na osoby pełnoletnie i niepełnoletnie), frekwencja procentowa.


Uzasadnienie interpelacji: Liczne uwagi od mieszkańców Płocka.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................

Załączniki:                                                                                                                          Artur Jaroszewski
 Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 miesiąc temu (piątek, 26 listopada 2021, godzina 11:53)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 616
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 09 grudnia 2021, godzina 14:22
  • Historia aktualizacji

  • 09 grudnia 2021, godzina 14:22 Aktualizacja dokumentu
    26 listopada 2021, godzina 11:54 Aktualizacja dokumentu