Artur Robert Jaroszewski / 2019-12-23 / 795
Wycinka drzew na Międzytorzu w sąsiedztwie linii kolejowej


Artur Jaroszewski
Imię i nazwisko


23.12.2019r.
data złożenia interpelacjiI N T E R P E L A C J APrzedmiot, temat interpelacji: dot. wycinki drzew na Międzytorzu w sąsiedztwie linii kolejowej.Proszę o podanie przyczyn, dla których wycięte zostały w ostatnich dniach drzewa w pobliżu linii kolejowej na północ od Alei Piłsudskiego.
Proszę również o przybliżenie następujących kwestii:
- w jakich dniach miała miejsce wycinka?
- kto dokonał wycinki i na czyje zlecenie?
- kto z Urzędu Miasta Płocka nadzorował i uzgadniał wycinkę tych drzew?
- ile drzew zostało wyciętych i w jakiej odległości od linii kolejowej?
- który z parametrów linii kolejowej brany był pod uwagę przy określaniu odległości  
  wycinanych drzew?
- czy wycinka przebiegła zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami?
- jakie są plany UMP w odniesieniu do terenu, na którym wycięto drzewa?
- kto jest właścicielem terenu, na którym dokonano wycinki?
- czy istniała prawna możliwość przeciwdziałania wycince?

Proszę również o przeanalizowanie, czy PKP planuje w Płocku kolejne wycinki w pobliżu linii kolejowej i czy można temu w sposób zgodny z prawem przeciwdziałać?


Uzasadnienie interpelacji:
Oburzenie i zaskoczenie okolicznych mieszkańców.
W Płocku potrzebujemy jak najwięcej drzew – naturalnych źródeł czystego powietrza.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania: .....................................................
............................................................................................................................
Załączniki: ...............................................................................................................................
........................................................................................................................

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................


Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 23 grudnia 2019, godzina 15:11)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 360
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji