Wioletta Maria Kulpa / 2017-01-30 / 1539
Obowiązek składania oświadczeń przez pracowników zatrudnionych w miejskich spółkach i jednostkach budżetowych w związku z otrzymywaniem środków z programu Rodzina 500plus

Płock, dn. 30.01.2017


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


INTERPELACJA


Dotyczy obowiązku składania oświadczeń przez pracowników zatrudnionych w miejskich spółkach i jednostkach budżetowych w związku z otrzymywaniem środków z programu Rodzina 500plus

Otrzymałam niepokojące sygnały o przedłożeniu pracownikom z Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. do wypełnienia informacji o korzystaniu z programu 500 plus. Ostatnio miała miejsce podobna sytuacja w Auchan, gdzie natychmiast zareagowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Pani Elżbieta Rafalska oraz Główny Inspektor Pracy.
Pani Minister zapowiedziała, że inspektorzy sprawdzą przestrzeganie przepisów z ustawy o Zakładowych Funduszu Świadczeń Socjalnych, "jak również sygnały o zmuszaniu pracowników do składania oświadczeń o pobieraniu środków z programu Rodzina 500plus pod groźbą zwolnienia z pracy". Gdyby takie sygnały się potwierdziły wówczas PIP podejmuje działania przewidziane prawem, nie wykluczając zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko prawom pracownika, określonego w art. 218 par. 1a kk.
Treść artykułu brzmi: "kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".
Według GIP fakt pobierania świadczenia wychowawczego, niezależnie od zapisów regulaminu, nie powinien stanowić podstawy ograniczenia prawa do korzystania z Funduszu lub przyznania świadczeń w niższej wysokości.
Ponadto Ministerstwo stoi na stanowisku, że szczegółowe zasady wydatkowania funduszu, w tym sposób ustalania sytuacji socjalnej osoby uprawnionej do zapomogi, należy dookreślić w regulaminach zakładowych. Dotyczy to także uwzględniania bądź nieuwzględniania świadczenia z programu 500 plus w dochodzie rodziny pracownika ubiegającego się o świadczenia ZFŚS.
Proszę o przedstawienie informacji, czy Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. jest jedyną firmą, w której rozdano takie ankiety pracownikom, czy też podobny proceder istnieje w Urzędzie Miasta Płocka, jednostkach budżetowych i innych spółkach gminnych?
W przypadku odpowiedzi „NIE” na powyższe pytanie proszę o wymienienie wszystkich instytucji w których podjęto decyzję o przekazaniu pracownikom ankiet, ponadto proszę o informację na jakiej podstawie zostało takie pismo (ankieta) skierowane do pracowników?
Czy został na tę okoliczność zmieniony regulamin przyznawania środków z ZFŚS?

 

/-/ Wioletta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (wtorek, 31 stycznia 2017, godzina 10:15)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 182
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji