Jacek Szubstarski / 2005-08-23 / 1362
W związku z realizacją przez UM Płock programu “Przejrzyste Miasto” proszę o informację na temat ankiety rozpowszechnionej w naszym mieście, a związanej tematycznie z inwestycjami miejskimi.

Interpelacja 1362

Jacek Szubstarski

23.08.2005 r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: W związku z realizacją przez UM Płock programu “Przejrzyste Miasto” proszę o informację na temat ankiety rozpowszechnionej w naszym mieście, a związanej tematycznie z inwestycjami miejskimi.
1.Jaka była frekwencja tzn. ile ankiet wpłynęło do urzędu a w tym ile było ankiet o treści inwestycyjnej, nadających się do analizy.
2.Czy ankieta osiągnęła cel wobec planowanych i realizowanych inwestycji. Jakie płyną z niej wnioski na przyszłość.
3.Czy propozycje uczestników ankiety będą uwzględnione w planach inwestycyjnych, a jeżeli tak to jakie.

Uzasadnienie interpelacji:-

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Jacek Szubstarski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 29 sierpnia 2005, godzina 07:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 688
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji