Daria Magdalena Domosławska / 2019-12-18 / 788
Weryfikacja merytoryczna treści, kontrola uprawniań kadry prowadzącej dodatkowe zajęcia, prelekcje tematyczne, pogadanki, warsztaty w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz kontrola merytoryczna treści i kadry prowadzącej zajęcia edukacyjne w ramach programów finansowanych ze środków Urzędu Miasta Płocka

                                                                                                16.12.2019 r.  

 
Daria Magdalena Domosławska                   


INTERPELACJA

 


Przedmiot, temat interpelacji:
Weryfikacja merytoryczna treści, kontrola uprawniań kadry prowadzącej dodatkowe zajęcia, prelekcje tematyczne, pogadanki, warsztaty w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz kontrola merytoryczna treści i kadry prowadzącej zajęcia edukacyjne w ramach programów finansowanych ze środków Urzędu Miasta Płocka


Uzasadnienie interpelacji:
Od kilku lat panuje moda na prowadzenie prelekcji, pogadanek w placówkach oświatowych (zakres, tematyka, jak również poziom merytoryczny i kadra prowadząca tego typu lekcje jest niestety bardzo zróżnicowana) przez osoby nie zatrudnione w placówce oświatowej. To bardzo dobrze, że poza podstawą programową w szkole czy też programem zajęć przedszkolnych prowadzone są różnego rodzaju pogadanki tematyczne, prelekcje, pokazy przez różne osoby, organizacje, stowarzyszenia. To poszerza horyzonty…ale pod warunkiem, że zajęcia te będą prowadzone przez osoby merytorycznie przygotowane w danym zakresie i  posiadające odpowiednie uprawnienia oraz kompetencje (w tym wiedzę, umiejętności i kompetencje  pedagogiczne).
Z obserwacji rodziców dzieci, jak również kadry pedagogicznej wynika, że poziom merytoryczny prowadzonych pogadanek, zajęć  jest zróżnicowany, jedne zajęcia kuszą rozdawanymi gadżetami i atrakcjami a prowadzą je osoby nie mające przygotowania merytorycznego w danym zakresie (lub nie mają przygotowania pedagogicznego), inne mają zaś dużą wartość merytoryczna i dydaktyczną. A przecież są takie obszary wiedzy, czy też umiejętności,  w których nauczaniu osoba niekompetentna, nie przygotowana do procesu nauczania może zrazić dziecko, wywołać trwały negatywny ślad w pamięci dziecka. Zdaję sobie sprawę że podczas takiej „wizyty gościa” obecny jest nauczyciel, ale nie zawsze posiada on wiedzę w danym obszarze i nie jest w stanie ocenić czy nie popełniono błędu, czasami rozdawane gadżety mogą sprawić, że zajęcia „będą podobać się” ,ale czy o to chodzi?
Proszę o informację kto prowadzi kontrolę nad osobami, które w czasie godzin lekcyjnych, zajęć w przedszkolu przekazują dzieciom wiedzę i umiejętności tzn. kto sprawdza uprawnienia, przygotowanie merytoryczne osób prowadzących pogadanki, lekcje tematyczne, kto prowadzi kontrolę merytoryczną nad rozdawanymi  materiałami, kontroluje uprawnienia osób do prowadzania zajęć z dziećmi np. przygotowanie pedagogiczne, przygotowanie merytoryczne w zakresie przekazywanych treści.                  

          Czy prowadzony jest spis instytucji, organizacji, osób,  które posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć na terenie placówek oświatowych, czy jest on dostępny dla Dyrektorów placówek oświatowych?
A może warto stworzyć  regulamin,  który ograniczy wejście na teren placówki oświatowej osób nie mających merytorycznego przygotowania do prowadzenia zajęć w danym zakresie. Uważam, że osoby, które prowadzą pogadanki, przekazują wiedzę dzieciom i młodzieży powinny posiadać uprawniania merytoryczne w danym zakresie, wiedzę i doświadczenie a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania.   
Bezwzględnie należy wprowadzić odgórną kontrolę nad tego typu prelekcjami, pogadankami, spotkaniami  i poddawać ocenie merytorycznej prezentowane treści oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą lub też opracować regulamin dla placówek oświatowych, który pozwoli na wyeliminowanie niekompetentnych osób i słabych merytorycznie zajęć wprowadzanych do placówek oświatowych na terenie Płocka.
Uważam, że należy szczególnie wprowadzić kontrolę merytoryczną treści i ocenę uprawnień kadry prowadzącej zajęcia edukacyjne w ramach programów finansowanych ze środków Urzędu Miasta Płocka. Tym bardziej, że zajęcia dydaktyczne firmowane przez Urząd Miasta Płocka powinny charakteryzować się tym, że będą je prowadziły osoby wykształcone w danym kierunku, posiadające wiedzę, umiejętności i uprawnienia a przekazywane treści będą merytorycznie poprawne.Proszę o informacje jak są obecnie kontrolowane uprawnia osób edukujących dzieci i młodzież podczas wspomnianych prelekcji, pogadanek oraz kto nadzoruje merytoryczność przekazywanych treści?
Jakie działania zostaną podjęte niezwłocznie by zapewnić płockim dzieciom i młodzieży  najlepszą jakość edukacji realizowaną przez kompetentne, przygotowane merytorycznie i posiadające uprawnienia do nauczania osoby wg zasad dydaktyki i metodyki nauczania, co pozwoli wyeliminować pseudoedukatorów?

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:---------------------
Załączniki: Brak
Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:

 


Daria Domosławska

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (środa, 18 grudnia 2019, godzina 11:25)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 343
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji