Violetta Kulpa / 2005-06-22 / 1312
Dotyczy Stadionu i budynku Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej 1.

Interpelacja 1312

Płock, dn. 22.06.2005 r.

Violetta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

INTERPELACJA

Dotyczy Stadionu i budynku Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej 1.

W związku z bardzo złym stanem budynku i stadionu  pomimo remontu zakończonego w 2001 roku proszę o odpowiedź na pytania oraz przeprowadzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej wykonanych prac remontowych kilka lat temu.

1.Proszę o podanie przyczyn odpadania tynku ogrodzenia stadionu od strony ul. Kochanowskiego. Jakie materiały wykorzystano do wykonania tego tynku, czy są do materiały do elewacji zewnętrznych? Dlaczego nie zabezpieczono górnej części ogrodzenia betonowego np. kładąc płytki kinkierowe, które uniemożliwiłyby przedostanie się wody pod tynk? W tym przypadku tworzą się bąble, szczególnie po opadach deszczu, a tynk odskakuje całymi płatami.
2.Dlaczego wewnątrz budynku w części administracyjnej dobudowanej powstają głębokie rysy na ścianie świadczące o złym łączeniu ścian ? W jaki sposób techniczny zostały wykonywane te prace, czy były wykonywane dodatkowe łączenia?
3.Z jakiej przyczyny na wylewanych łukach betonowych nad wejściem do toalet w budynku powstały rysy, bardzo głębokie rozdzielające nawet istniejącą glazurę ?
4.Czy w ramach prac remontowych była wykonywana naprawa dachu? Jeśli tak, to dlaczego pomimo tych prac dach przecieka, na ścianach i suficie są bardzo duże zacieki.
5.Czy tartan na płycie boiska po 3 latach może być tak zdarty, czy istnieje jakaś gwarancja na użytkowanie go wydana przez firmę wykonującą? Czy były podejmowane działania mające na celu wyegzekwowanie od wykonawcy uzupełnienia zdartej części tartanu ?
6.Czy Urząd Miasta lub Miejski Zespół Obiektów Sportowych zlecał kiedykolwiek od momentu oddania do użytku stadionu (po remoncie) wykonanie ekspertyz w zakresie wykonywanych prac budowlanych i inwestycyjnych mogących zaświadczyć o prawidłowym ich wykonaniu?
7.Czy Kierownik stadionu winien nadzorować bieżąco jako gospodarz obiektu wykonawcę i bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi dotyczące nieprawidłowego wykonywania  prac właściwym osobom? Kto był kierownikiem obiektu w czasie wykonywania prac remontowych?
Proszę o rozważenie możliwości powołania przez Pana Prezydenta Komisji, która zapoznałaby się z aktualnym stanem technicznym budynku. Bardzo chętnie służę pomocą przy wskazaniu zauważonych przeze mnie wad technicznych budynku.

/-/ Violetta Kulpa

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 28 czerwca 2005, godzina 09:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 140
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji