Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1276 z dnia 18 lutego 2021r.
Zmiany w cenniku i regulaminie spółki MOSIR w Płocku

                                                                                                                                                       Płock, 17.02.2021
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka                                                                                 INTERPELACJA
dot. zmian w cenniku i regulaminie s-ki MOSiR w Płocku

Na wniosek mieszkańców proszę przeanalizować zgłoszone poniższe propozycje, które w dużej mierze po pierwsze wpłyną na usprawnienie codziennego funkcjonowania płockich pływalni, jak również będą miały wpływ na uregulowanie prawne i zmiany w zakresie odpłatności za wynajem toru czy biletu wstępu.

Pragnę zwrócić uwagę na pewne nieprawidłowości, które mają miejsce na płockich pływalniach po rozmowach i konsultacjach z płockim środowiskiem pływackim:
    1. Dotychczasowe wynajmowanie toru i wejście na teren pływalni przez zorganizowane grupy lub indywidualnych trenerów odbywa się w takiej formie, że amatorski klub pływacki rezerwuje tor na określoną ilość osób. Natomiast przy wejściu na pływalnię w kasie podaje słownie ilość dzieci/osób dorosłych wchodzących i na tej podstawie wydawane są kluczyki do szafek. Ponadto informuje, że wynajmuje i płaci np. za 1 tor. Tymczasem rzeczywistość wg. oceny osób tam przebywających jest taka, że często kluby nie do końca rzetelnie informują o ilości osób wchodzących (zaniżają), tym samym nie korzystają z jednego toru za który wnieśli opłatę, ale korzystają z dwóch lub trzech. Co niestety niekorzystnie wpływa na innych użytkowników indywidualnych pływalni, mają wówczas ograniczoną przestrzeń pomimo wykupienia biletu wstępu i braku informacji o tym, że tory są pozajmowane przez kluby w większej ilości.
    2. Dlaczego nie informuje się wszystkich klubów zarówno działających w formule stowarzyszeń, jak i komercyjnych podmiotów o możliwości w czasie pandemii korzystania z pływalni przy ul. Kobylińskiego? Tak miało to miejsce w styczniu 2021, kiedy część podmiotów została poinformowana, a część nie. Wystarczy takie informacje zawrzeć w formie komunikatu na ogólnodostępnej stronie MOSiR, natomiast inne podmioty prowadzące działalność nie miały możliwości zarezerwowania sobie torów ze względu na wcześniej dokonane rezerwacje przez kluby prowadzone przez stowarzyszenia.
    3. Pisząc „podmiot komercyjny”, nie jest to tak jednoznaczne, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, płacące podatki za wszelkie swoje działania mają być gorszym podmiotem w stosunku do stowarzyszeń prowadzących kluby pływackie, które wnoszą 50% opłat z tytułu korzystania z pływalni. Zarówno podmioty komercyjne, jak i stowarzyszenia pobierają opłaty od uczestników za naukę pływania, więc w żadnej mierze nie można traktować te podmioty komercyjne inaczej niż stowarzyszenia. Co jest wyznacznikiem stosowania opłaty obniżonej w wysokości 50% w stosunku do stowarzyszeń – rozumiem przypadki, kiedy zajęcia są prowadzone bezpłatnie, ale jeśli jest dokładnie taka sama lub zbliżona odpłatność stosowana przez stowarzyszenia i pomioty prowadzące działalność gospodarczą, to jakie jest uzasadnienie ograniczenia wprowadzenia 50% tylko do wybranych podmiotów.
    4. Intencją organizacji i osób, z którymi prowadzę rozmowy jest zmiana regulaminu obiektów pływackich w Płocku wprowadzająca tzw. opłatę instruktorską, która uporządkuje jasne warunki korzystania z pływalni przez instruktorów pływackich. W tej chwili każdy może wejść na pływalnię i uczyć osoby indywidualne pływania podczas zajęć grupowych. Wprowadzenie nowej opłaty – ryczałtu miesięcznego – daje po pierwsze możliwość ewidencji osób, które odpowiadają za przygotowanie techniki pływania podczas zajęć grupowych. Po drugie wniesienie jednomiesięcznej opłaty eliminuje konieczność wystawiania za każdym razem na wejściu kasowym nowego biletu. Opłata powinna zostać wprowadzona do cennika, wówczas poza opłatą instruktorską każdy instruktor opłaca koszt wynajmu toru za określony czas jego użytkowania na zajęcia grupowe. Na korzystanie z toru musi być podpisana umowa spółki z klubem, bądź instruktorem wnoszącym opłatę instruktorską.
    5. Ponadto proszę o większy nadzór w zakresie ewidencjonowania i wchodzenia osób na podstawie informacji od klubów pływackich, tj. jeśli tor zostaje wynajęty na 10 osób, to faktycznie taka ilość ma opłacone bilety na wejściu i zajmuje 1 tor jeśli był wynajęty, a nie wchodzi większa ilość osób i korzystanie z toru przenosi się na 2 tory jednocześnie, tym samym osoby indywidualne korzystające z basenu nie mogą w pełni korzystać z basenu, ani inne kluby, które również wynajmują tory.
    6. Proszę również o informację (w świetle ogłoszeń s-ki w zakresie poszukiwania nowych pracowników), czy zakładając brak wdrażania remontów na poszczególnych pływalniach mamy pełną obsadę ratowników na 3 obiekty bez wyłączania z bieżącego funkcjonowania któregokolwiek.

                                                                                                                     Wioletta Kulpa


Dokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 3 lata temu (piątek, 19 lutego 2021, godzina 09:10)
  • Osoba publikująca: Magdalena Kania
  • Nadzór nad treścią: Magdalena Kania
  • Ilość wyświetleń: 1 304
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 03 marca 2021, godzina 12:21
  • Historia aktualizacji

  • 03 marca 2021, godzina 12:21 Aktualizacja dokumentu
    19 lutego 2021, godzina 09:12 Aktualizacja dokumentu