Eryk Smulewicz / 2007-02-27 / 76
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego. Proszę o informację ile na dzień dzisiejszy przedsiębiorstw jest zlokalizowanych w Parku, ile z tego tytułu powstało nowych miejsc pracy. Proszę wymienić jakie przedsiębiorstwa zainwestowały w Parku. Proszę podać informację ile osób jest zatrudnionych w spółce Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny. Jakie są perspektywy tworzenia nowych miejsc pracy i lokalizacji oraz wejścia do parku kolejnych przedsiębiorstw w ciągu bieżącego roku oraz w latach następnych.

Interpelacja 76

Eryk Smulewicz

27.02.2007r.

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego. Proszę o informację ile na dzień dzisiejszy przedsiębiorstw jest zlokalizowanych w Parku, ile z tego tytułu powstało nowych miejsc pracy. Proszę wymienić jakie przedsiębiorstwa zainwestowały w Parku. Proszę podać informację ile osób jest zatrudnionych w spółce Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny. Jakie są perspektywy tworzenia nowych miejsc pracy i lokalizacji oraz wejścia do parku kolejnych przedsiębiorstw w ciągu bieżącego roku oraz w latach następnych.

Uzasadnienie interpelacji: Spółka Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny została utworzona z udziałem Miasta Płocka, w trakcie funkcjonowania pozyskała wielomilionowe dotacje z funduszy  UE. W planach było stworzenie kilku tysięcy miejsc pracy.

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Eryk Smulewicz

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 28 lutego 2007, godzina 14:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 444
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji