Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1598 z dnia 27 stycznia 2022r.
Zatrudnianie doradców zarządów w spółkach miejskich

                                                                                                                                                        Płock, dn. 26.01.2022
Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka


                                                                              INTERPELACJA


Dotyczy zatrudniania doradców zarządów w spółkach miejskich

W 2021 roku ze stanowiska W-ce Prezesa Spółki MZGM-TBS został odwołany Pan Piotr Chała, na którego miejsce została powołana Pani Aneta Pomianowska-Molak – do tego czasu zatrudniona w Urzędzie Miasta Płocka. Tymczasem otrzymałam niepokojące informacje, (rozumiem, że jego odejście miało również związek z osiągnięciem wieku emerytalnego uprawniającego do nabycia innych świadczeń), że zostało stworzone specjalne stanowisko dla Pana Piotra Chały w charakterze doradcy zarządu.
Proszę w związku z tym o informację, od kiedy został zmieniony schemat organizacyjny w firmie wprowadzający to stanowisko lub podobnie brzmiące na którym został zatrudniony Pan Piotr Chała.
Kiedy ostatnio zostały wprowadzone podwyżki płac dla pracowników firmy? A także proszę o informację, jaka kwota w poszczególnych kategoriach zaszeregowania została wprowadzona do wynagrodzenia zasadniczego. Czy w MZGM-TBS Sp. z o.o. istnieje tabela zaszeregowań pracowników do których są przyporządkowane widełki płacowe? Jeśli tak to proszę o jej udostępnienie jako załącznik do odpowiedzi na interpelację.
Proszę o opis zakresu obowiązków tego stworzonego stanowiska, jakie obowiązki zostały do niego  przypisane.
Proszę o wyjaśnienie przez Prezydenta Miasta Płocka sytuacji pracowników którym przekazuje się informacje, że s-ka jest biedna, nie wypracowuje, mając na uwadze zarządzane zasoby mieszkaniowe, dużych wpływów które nie pozwalają na podwyżki dla pracowników. Tymczasem nagle na tworzenie dodatkowych stanowisk „doradców” znajdują się środki nawet w „biednych” spółkach.
Proszę również o odniesienie się do historii s-ki, czy były wcześniej tworzone podobne stanowiska?
Jednocześnie wnioskuję na prośbę mieszkańców o informację, czy podobne stanowiska doradców przy zarządach spółek miejskich są również stworzone na przestrzeni lat 2011-2022, a jeśli tak to w jakich, również uwzględniając zakresy obowiązków w poszczególnych firmach.


                                                                                                           Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 2 lata temu (poniedziałek, 31 stycznia 2022, godzina 14:57)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 1 232
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 10 lutego 2022, godzina 16:33
  • Historia aktualizacji

  • 10 lutego 2022, godzina 16:33 Aktualizacja dokumentu
    31 stycznia 2022, godzina 14:58 Aktualizacja dokumentu