Zenon Sylwester Wiśniewski / 2005-10-12 / 1525
temat: legalność żądania przez Miejski Zarząd Dróg zgody na umieszczenie reklam na słupach oświetleniowych od ZEP-Nieruchomości.

Interpelacja 1525

Płock, dnia 10.10.2005 r.

Zenon Sylwester Wiśniewski

I N T E R P E L A C J A

temat: legalność żądania przez Miejski Zarząd Dróg zgody na umieszczenie reklam na słupach oświetleniowych od ZEP-Nieruchomości.

Uzasadnienie: przed wydaniem decyzji na umieszczenie reklamy w pasie drogowym na słupie energetycznym Miejski Zarząd Dróg żąda przedstawienia zgody od ZEP-Nieruchomości S.A. na umieszczenie reklamy na słupach oświetleniowych. W czasie kampanii wyborczej do parlamentu RP okazało się, że jednymi z  pierwszych wnioskodawcami w tej sprawie byli przedstawiciele partii Prawo i Sprawiedliwość, którym ZEP-Nieruchomości zezwolił na umieszczenie tablic wyborczych na blisko dwustu najatrakcyjniejszych słupach. Samoobrona RP nie otrzymała zgody na wnioskowane słupy, bo nie zgodził się na to ZEP-Nieruchomości S.A. uzasadniając to zasadą „kto pierwszy, ten lepszy”. W ten sposób o zajmowaniu pasa drogowego przez reklamy na słupach energetycznych faktycznie decydował nie MZD, tylko ZEP-Nieruchomości, bo MZD nie wydał zgody na umieszczenie reklamy na słupie oświetleniowym, nie uzgodnionym z ZEP-Nieruchomości.

Pytania:
1.Czy o zajmowaniu pada drogowego przez reklamy decyduje zarząd dróg, czy przedsiębiorstwo energetyczne?(proszę o podanie podstawy prawnej).
2.Czy MZD ma prawo uzależniać zgodę na decyzję o zajęciu pasa drogowego przez reklamę na słupie energetycznym od zgody przedsiębiorstwa energetycznego?(proszę o podanie podstawy prawnej wynikającej z przepisów szczególnych, poza ustawą o drogach publicznych i aktami wykonawczymi do tej ustawy).
3.Czy przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo pobierać jakikolwiek opłaty z tytułu zajmowania pasa drogowego przez reklamy na słupie energetycznym? (proszę o podanie podstawy prawnej).

/-/ Zenon Sylwester Wiśniewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 09:27)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 067
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji