Zenon Sylwester Wiśniewski / 2005-02-28 / 1108
Temat: Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku.

Nr 1108

Płock, dnia 18.01.2005

I N T E R P E L A C J A

Temat: Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku.

Uzasadnienie: Remont miał rozpocząć się w ubiegłym roku, przy czym już ten termin był opóźniony o rok.

Pytania:
                                                                                                           
1.Dlaczego tak się stało?
2.Kto wypłacił wynagrodzenie za projekt remontu mostu firmie „Promost” Sp. z o.o w wysokości takiej, że odpowiada ona wykonaniu całości przedmiotu umowy mimo, że nie zrealizowała ona przedmiotu umowy w całości i terminie.
3.Czy miasto pociągnęło do odpowiedzialności finansowej i prawnej firmę „Promost”?
4.Czy osoby odpowiedzialne z ramienia miasta poniosły odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowości j.w.
5.Kto dopuścił z ramienia MZD do nieprawidłowości?
6.Kto z ramienia MZD koordynował przetarg i wykonanie przetargu na wykonanie projektu remontu mostu?
7.Dlaczego miasto godzi się na budowę ścieżki   rowerowej w  ogóle? Czy koszty wykonania ścieżki i technologia nie powoduje generowania niepotrzebnych  kosztów?

/-/ Zenon Sylwester Wiśniewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 03 marca 2005, godzina 08:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 164
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji