Wioletta Maria Kulpa, Interpelacja Nr 1982 z dnia 13 lutego 2023r.
Rozdzielenie kanalizacji w ulicach Kochanowskiego, Obrońców Westerplatte

                                                                                                                                                           Płock, dn. 10.02.2023

Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka

                                                                            INTERPELACJA


dot. rozdzielenia kanalizacji w ulicach Kochanowskiego, Obrońców Westerplatte

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Płocka w sierpniu 2022 roku s-ka Wodociągi Płockie przygotowała, a radni przyjęli Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2022-2026.
Plan przygotowany przez Wodociągi Płockie obejmował przebudowę kanalizacji na ulicach Słodowej, Skłodowskiej, Kredytowej, Misjonarskiej, w ulicy Kochanowskiego na odcinku od Jachowicza do Mickiewicza.
O rozdzieleniu kanalizacji sanitarnej od ogólnospławnej w ulicach Jachowicza i Obrońców Westerplatte rozmawiamy od wielu lat. Mieszkańcy ulicy Obrońców Westerplatte wielokrotnie informowali zarówno radnych, jak i prezydentów o ciągłym zalewaniu piwnic w blokach. Z kolei mnie, jako radnej mówiono w Urzędzie Miasta Płocka, że kanalizacja zostanie rozdzielona w momencie kiedy będzie zmodernizowana oczyszczalnia Na Skarpie, dalej w kolejnych ulicach, Kobylińskiego i Jachowicza idąc do odnóg ulic w Jachowicza.
W odpowiedzi na moją interpelację 5.VIII.2013 roku W-ce Prezydent Cezary Lewandowski przekazał cyt.: rozdział na terenie miasta Płocka został rozpoczęty od budowy wylotu do Odbiornika (rzeki Brzeźnicy) oczyszczalni wód deszczowych i kolektorów w ulicach: Polnej, Kobylińskiego i Jachowicza.
Minęło blisko 10 lat od odpowiedzi na interpelacją, a mieszkańcy Obrońców Westerplatte i Kochanowskiego cały czas oczekują na rozdzielenie kanalizacji.
Tymczasem są na bieżąco realizowane inne inwestycje drogowe, które w swoim zakresie uwzględniają przebudowę – rozdział kanalizacji. W związku z przyjętym planem rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej proszę o precyzyjne określenie w jakim okresie czasowym mogą być wykonane prace w ulicy Kochanowskiego i dalej również dla mieszkańców ulicy Obrońców Westerplatte.                                                                                                                Wioletta KulpaDokumenty:
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 1 rok temu (wtorek, 14 lutego 2023, godzina 11:52)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 442
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 28 lutego 2023, godzina 09:57
  • Historia aktualizacji

  • 28 lutego 2023, godzina 09:57 Aktualizacja dokumentu
    14 lutego 2023, godzina 11:54 Aktualizacja dokumentu