Wioletta Maria Kulpa / 2018-07-13 / 2487
Prowadzone inwestycje budowy budynku wielkopowierzchniowego przy ul. Gajcego

Płock, dn. 13.07.2018Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta Płocka
INTERPELACJA


dot. prowadzonych inwestycji budowy budynku wielkopowierzchniowego przy ul. Gajcego


Proszę o przedstawienie stanowiska Urzędu Miasta Płocka w zakresie budowy budynku przemysłowego wielkopowierzchniowego przy ul. Gajcego w Płocku. Mieszkańcy ulicy Gajcego i Przeskok, jak również Rada Osiedla Kochanowskiego interweniowała wielokrotnie w sprawie utrudnień i uciążliwości w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wśród budynków jednorodzinnych. Biorąc pod uwagę dotychczasowe uciążliwości, czyli brak miejsc parkingowych dla mieszkańców, zastawianie bram wjazdowych do posesji, wjazd na wąskie uliczki dużych samochodów transportowych TIR-ów, zaśmiecanie ulic, zanieczyszczenie środowiska poprzez nasilony ruch samochodowy, niszczenie chodników poprzez parkowanie na nich dużych samochód transportowych, proszę o wyjaśnienie, jak rozwiążecie Państwo dodatkowy problem w związku z wydaniem zgody na budowę kolejnego budynku przy tej ulicy.
Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tego typu inwestycje wśród zabudowy jednorodzinnej, zważywszy na fakt, że uliczki są wąskie i nie dostosowane do tak dużego tonażu transportu samochodów ciężarowych. Czy ktoś z Urzędu Miasta Płocka konsultował nową inwestycję z mieszkańcami, czy po napisania pisma przez mieszkańców do Urzędu Miasta Płocka próbował podejmować rozmowy w tej sprawie? Jaka ilość miejsc parkingowych jest planowana przy nowej inwestycji, ile miejsc inwestor zapewnił dla swoich klientów? Czy Urząd Miasta Płocka, a ściślej odpowiedni wydział badał sprawę natężenia ruchu w tym obszarze? Czy budynek przy ul. Gajcego 11 i 10 był budynkiem mieszkalnym, czy zmienił swoje przeznaczenie na prowadzenie działalności gospodarczej?
Proszę o analizę tematu i przedstawienie stosownych wniosków, a także wnioskuję o jak najszybsze spotkanie z mieszkańcami tych ulic i Radą Osiedla Kochanowskiego najlepiej na miejscu prowadzonej inwestycji, aby bardziej szczegółowo omówić poruszane przez mieszkańców problemy.Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (poniedziałek, 16 lipca 2018, godzina 12:37)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 695 848
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji