Andrzej Nowakowski / 2005-03-22 / 1154
Uściślając moją interpelację- proszę o informację na temat płatności faktur wykonawcy robót przy budowie mostu zapłaconych przez miasto w grudniu 2004 roku- proszę o zestawienie- jaką kwotę miasto zapłaciło- czy był wliczony VAT- czy faktury zostały w jakikolwiek sposób skorygowane przez wykonawców- proszę o dokładne zestawienie.

Andrzej Nowakowski
Nr 1154

22.03.2005

I N T E R P E L A C J A

Przedmiot, temat  interpelacji: Uściślając moją interpelację- proszę  o informację na temat płatności faktur wykonawcy robót przy budowie mostu zapłaconych przez miasto w grudniu 2004 roku- proszę o zestawienie- jaką kwotę miasto zapłaciło- czy był wliczony VAT- czy faktury zostały w jakikolwiek sposób skorygowane przez wykonawców- proszę o dokładne zestawienie.

Uzasadnienie interpelacji: Czy w związku z opóźnieniem w płatnościach miasto może podnieść koszty związane z zapłaceniem odsetek? Jaka to może być kwota?

Wnioski, ewentualne źródła finansowania:-

Załączniki:-

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji:-

/-/ Andrzej Nowakowski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 24 marca 2005, godzina 11:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 190
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji