Wioletta Maria Kulpa / 2018-06-28 / 2461
Instalacja rogatek na przejeździe kolejowym przy ul. Rzecznej

Płock, dn. 28.06.2018


Wioletta Kulpa
Radna Rady Miasta PłockaINTERPELACJA


dotyczy instalacji rogatek na przejeździe kolejowym przy ul. Rzecznej


Proszę o informacje, które są niezbędne do dalszych rozmów z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie montażu rogatek na przejeździe kolejowym przy ul. Rzecznej. Z informacji uzyskanych w PKP wynika, iż w lutym 2017 roku PKP przedstawiło 4 warianty przebudowy tego skrzyżowania, jednocześnie podając szacunkowe koszty tej inwestycji. Urząd miał się wypowiedzieć w jakiej wysokości będzie partycypował, ponownie PKP zwróciło się z pismem w maju 2017 i od tego czasu nastąpiła przerwa w jakichkolwiek kontaktach Miasta z PKP.
Proszę w związku z tym o przedstawienie całej korespondencji w zakresie przejazdu w ul. Rzecznej oczywiście w kontekście prowadzonych rozmów w 2017 roku (być może pierwsza korespondencja do PKP była kierowana w 2016), co pomoże mi w dalszych kontaktach i rozmowach z PKP na temat zamontowania rogatek na przejeździe przy ul. Rzecznej.

Wioletta Kulpa

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 5 lat temu (piątek, 29 czerwca 2018, godzina 12:48)
  • Osoba publikująca: Agnieszka Kopera
  • Nadzór nad treścią: Agnieszka Kopera
  • Ilość wyświetleń: 2 696 133
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji